Tổ Chức Tài Chính Vi Mô TNHH M7 Jobs | CareerLink.vn | CareerLink.vn

Job Search Result | Jobs Tổ Chức Tài Chính Vi Mô TNHH M7

3 jobs

Set alert for this search

Tổ Chức Tài Chính Vi Mô TNHH M7
25 - 99 employees

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN M7 (M7-MFI)

M7-MFI được thành lập trên cơ sở  góp vốn của 03 Quỹ Xã hội (Quỹ Hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển Mai Sơn, Quỹ Khuyến khích phụ nữ phát triển thị xã Uông Bí và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ Đông Triều) hoạt động tại địa bàn 02 tỉnh là Sơn La và Quảng Ninh. Ngày 13/01/2012, M7-MFI đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép thành lập.

Hiện tại, M7-MFI có hơn 100 cán bộ nhân viên làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội và 03 chi nhánh trên địa bàn 3 huyện: huyện Mai Sơn – tỉnh Sơn La; Thành phố Uông Bí và Huyện Đông Triều – tỉnh Quảng Ninh. Trực thuộc các chi nhánh là 11 Phòng giao dịch có trụ sở tại 40 xã /phường. Số khách hàng tham gia vay vốn, gửi tiết kiệm đang được tăng lên liên tục và đã có trên 21 ngàn.

Mạng lưới hoạt động của M7-MFI gồm:

- Trụ sở chính gồm có Ban điều hành và các phòng/ban: (1) Tài chính - Kế toán - Tin học; (2) Hành chính-Nhân sự; (3) Nghiệp vụ; và (4) Kiểm toán nội bộ. TSC không trực tiếp hoạt động kinh doanh.

- Các chi nhánh bao gồm: Ban giám đốc và các phòng/bộ phận: (1) Tài chính - Kế toán; (2) Hành chính; (3) Nghiệp vụ; và (4) Kiểm toán nội bộ.

- Các Phòng giao dịch: bao gồm các chức danh: Trưởng phòng giao dịch, thủ quỹ và các cán bộ kỹ thuật

M7-MFI sử dụng hệ thống phần mềm quản lý hoạt động từ Trụ sở chính tới các chi nhánh. Cho phép cân đối số dư cuối hàng ngày về Trụ sở chính để chuyển báo cáo cho các cơ quan chức năng.

Trong những năm qua, tổ chức chúng tôi luôn tìm kiếm những người có năng lực chuyên môn giỏi và phẩm chất đạo đức tốt để cùng chúng tôi đồng hành và phát triển. Với tinh thần làm việc của chúng tôi là: Sáng tạo, cầu tiến, sẵn sàng tạo điều kiện để mỗi người có cơ hội được học tập, phát triển kỹ năng của bản thân, phát triển sự nghiệp nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho tổ chức, cho cá nhân và cộng đồng xã hội.

Mong muốn chúng tôi trong giai đoạn phát triển mới, chúng tôi mong muốn mời các ứng viên xuất sắc tham gia tuyển dụng với vị trí và điều kiện như sau:

See more See less