Rieker, one of the biggest and most successful shoes brands in Europe, we are - Rieker Vietnam Ltd in Quang Nam’s province, looking for the following employees:

Read more Close


We found 10 job(s) match your search:

01 Nhân Viên Phụ Trách Nhân Sự

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam, Quang Ngai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

24/12/2018

500 Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam, Quang Ngai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

24/12/2018

CHUYÊN VIÊN VẼ GIÀY

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam, Quang Ngai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

24/12/2018

Modeller for Ladies Shoes

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam, Quang Ngai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

24/12/2018

02 Kỹ Thuật Viên Pha Màu

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam, Quang Ngai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/12/2018

03 Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam, Quang Ngai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/12/2018

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam, Quang Ngai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/12/2018

Chuyên Viên Pháp Chế

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam, Quang Ngai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

18/12/2018

Work Location

  • Văn phòng chính 10 jobs

    Lot 1, Dien Nam - Dien Ngoc IZ,Quang Nam, Viet Nam

  • Văn phòng Quảng Ngãi 10 jobs

    Lô C14, KCN Tịnh Phong,Quang Ngai, Viet Nam