Rieker, one of the biggest and most successful shoes brands in Europe, we are - Rieker Vietnam Ltd in Quang Nam’s province, looking for the following employees:

Read more Close


We found 10 job(s) match your search:

02 Kỹ Thuật Viên Mài Khuôn Đế Giày

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Ngai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

20/03/2019

02 Nhân Viên Kỹ Thuật CAM

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

20/03/2019

02 Nhân Viên Kỹ Thuật Sử Dụng Máy CNC

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

20/03/2019

02 Nhân Viên Văn Phòng

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

12/03/2019

HỌA SỸ VẼ GIÀY

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam, Quang Ngai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

12/03/2019

500 Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam, Quang Ngai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

12/03/2019

01 Nhân Viên Phụ Trách Nhân Sự

Rieker Vietnam Ltd. - Quang Nam, Quang Ngai

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

12/03/2019

Work Location

  • Văn phòng chính 9 jobs

    Lot 1, Dien Nam - Dien Ngoc IZ,Quang Nam, Viet Nam

  • Văn phòng Quảng Ngãi 6 jobs

    Lô C14, KCN Tịnh Phong,Quang Ngai, Viet Nam