Nidec Việt Nam Corporation Jobs | CareerLink.vn | CareerLink.vn
Default banner

Nidec Việt Nam Corporation

Nidec Việt Nam Corporation là công ty có 100% vốn của Nhật Bản chuyên sản xuất motor quạt có độ chính xác cao được xây dựng năm 2005 với 3500 cán bộ công nhân viên đang làm việc.
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, chúng tôi đang cần tuyển nhân sự.

See more See less

Introduction

Nidec Việt Nam Corporation là công ty có 100% vốn của Nhật Bản chuyên sản xuất motor quạt có độ chính xác cao được xây dựng năm 2005 với 3500 cán bộ công nhân viên đang làm việc.
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, chúng tôi đang cần tuyển nhân sự.

See more See less

Job Search Result | Jobs Nidec Việt Nam Corporation

    We have not found jobs for this search.
    Search suggestions:
    • Check your spelling.
    • Try different keywords.
    • Try more general keywords.

Work locations (1)

Loading...