We found 13 job(s) match your search:

Trưởng Nhóm QA

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano - Ha Noi

14,000,000VND - 18,000,000VND | Team Leader / Supervisor

04/12/2018

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano - Ha Noi

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/12/2018

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Thuế

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano - Ha Noi

8,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/12/2018

Nhân Viên Kế Toán Nguyên Phụ Liệu

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano - Ha Noi

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/12/2018

Chuyên Viên Đào Tạo

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/12/2018

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano - Ha Noi

4,500,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/12/2018

Nhân Viên Làm Tài Liệu Kỹ Thuật

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano - Ha Noi

8,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/12/2018

Nhân Viên Ra Mẫu Rập Hàng Woven

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano - Ha Noi

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/12/2018

Nhân Viên IT

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano - Ha Noi

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/12/2018

Nhân Viên Kế Toán Hàng Hóa

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano - Ha Noi

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/12/2018

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano - Ha Noi

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/11/2018

Company Information

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano

Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano chuyên xuất khẩu các mặt hàng hiệu

Do nhu cầu phát triển và mở rộng công ty

Chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

 

Modify this job search

-