Cty TNHH Standard Photos Jobs | CareerLink.vn | CareerLink.vn

Job Search Result | Jobs Cty TNHH Standard Photos

2 jobs

Set alert for this search

Cty TNHH Standard Photos
25 - 99 employees

Cty TNHH Standard Photos là công ty dịch vụ đồ hoạ cho các khách hàng tới từ châu Âu, châu Úc và Mỹ. 

Standard Photos hiện có gần 70 nhân viên và đang trên đường mở rộng quy mô và các hoạt động kinh doanh.

Chất lượng - Độ cam kết & Tính hiệu quả là những gì chúng tôi mong muốn từ nhân viên.

See more See less