We found 70 job(s) match your search:

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Hưng Yên

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Hung Yen

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Lạng Sơn

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Lang Son

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Bắc Kạn

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Bac Can

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Tuyên Quang

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Tuyen Quang

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Hà Giang

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Ha Giang

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Sơn La

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Son La

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Điện Biên

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Dien Bien

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Vĩnh Phúc

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Vinh Phuc

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Phú Thọ

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Phu Tho

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Lào Cai

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Lao Cai

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Thanh Hoa

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Ha Tinh

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Ninh Bình

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Ninh Binh

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Hoà Bình

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Hoa Binh

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Sales Admin - Hà Nội

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Ha Noi

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Kinh Doanh - Ninh Bình

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Ninh Binh

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Kinh Doanh - Kon Tum

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Kon Tum

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Kinh Doanh - Đăk Nông

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Dak Nong

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Trade Marketing Supervisor

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Ha Noi

Negotiable | Team Leader / Supervisor
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Thái Nguyên

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Thai Nguyen

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Bắc Giang

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Bac Giang

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Hải Dương

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Hai Duong

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Hải Phòng

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Hai Phong

6,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Hà Nam

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Ha Nam

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Quảng Ninh

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Quang Ninh

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Thái Bình

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Thai Binh

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Nam Định

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Nam Dinh

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Kinh Doanh - Phú Thọ

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Phu Tho

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Kinh Doanh - Yên Bái

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Yen Bai

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Kinh Doanh - Hà Giang

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Ha Giang

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Lai Châu

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Lai Chau

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Nghệ An

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Nghe An

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Kinh Doanh Hòa Bình

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Hoa Binh

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - PGs / PBs (Hà Nội)

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Ha Noi

7,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Bán Hàng - PGs/PBs - Bắc Ninh

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Bac Ninh

5,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Sales Admin - HCM

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Ho Chi Minh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

Nhân Viên Kinh Doanh - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Lam Dong

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/02/2020

PR Specialist

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Ha Noi

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
13/02/2020

Nhân Viên Kinh Doanh - Bắc Giang

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Bac Giang

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
13/02/2020

KẾ TOÁN NỘI BỘ - HÀ NỘI - 1 NĂM KINH NGHIỆM

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Ha Noi

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
12/02/2020

Nhân Viên Kinh Doanh - Kiên Giang

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Kien Giang

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
12/02/2020

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Xe Máy Điện

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
12/02/2020

Company Information

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh YADEA

  • Number of Employees: 100-499

YADEA sáng chế ra những chiếc xe điện công nghệ cao, mang đến trải nghiệm lái xe thoải mái cho người dùng là điều YADEA đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Trải qua 19 năm hoạt động, YADEA trở thành một trong những thương hiệu sản xuất xe điện hàng đầu thế giới, liên tục dẫn đầu về sản lượng sản xuất trong nhiều năm gần đây.
Tại YADEA, chúng tôi hiểu rằng, nhân sự là yếu tố quan trọng, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Bởi vậy, YADEA đã xây dựng môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân hoàn thiện bản thân, đóng góp vào sự phát triển chung của tập đoàn. Luôn đề cao tinh thần làm việc “SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ”, YADEA dồn tâm huyết vào từng sản phẩm, chú trọng và tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Được cung cấp những nguồn lực cần thiết, nhân viên YADEA hoàn toàn có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân, học hỏi và phát triển bản thân. Đến với YADEA để làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo; hưởng phúc lợi theo quy định của Luật pháp và nhận mức lương cạnh tranh, xứng đáng.
Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng YADEA

Modify this job search

-