Công Ty thành lập từ tháng 03 năm 2001, là nhà thầu điện EPC (thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng) công trình nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp đến 220kV trong các lĩnh vực: điện lực, công nghiệp nặng và năng lượng tái tạo.

Read more Close


We found 2 job(s) match your search:

Work Location

  • Văn phòng chính 2 jobs

    49 Cửu Long, Phường 15, Quận 10,Ho Chi Minh, Viet Nam