With our commitment “Growing Together”, we always stay by your side to care for every stage of your life, from baby to elderly adult. Placing users at the center of everything we pursue, all our effort is to aim at letting consumers feel the most comfortable and gentle care, worry-free to enjoy every active aspect of life. Everyday, millions of people around the world use our products for their babies’ growth-up, for their personal hygiene, and for caring their elderly relatives.

Being one of leading manufacturers in Asia in personal hygiene care products, we specialize in producing disposable baby diapers, adult incontinent products, feminine sanitary napkins and wet tissues. 

Apart from the main manufacturing site located in Vietnam, with the development of business operations and rising consuming needs, the second factory now is under construction in Phnom Penh, Cambodia, and expected to officially open in 2017.  

Our wishes are not only to assist customers through our business operations, but also to enhance our corporate value by promoting proper corporate management to all our shareholders, business partners, associates and the society.

* 700 employees working at Taisun Vietnam (main manufacturing & sales operation)

* More than 15 years in business.

* Export to more than 20 countries worldwide.

* 8 product categories, proportion of 70% OBM and 30% OEM.

Read more Close


We found 21 job(s) match your search:

Product Marketing Supervisor

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

Competitive | Team Leader / Supervisor

- Demonstrate strong business acumen to achieve the assigned brand’s business objective.
- Responsible for developing and executing marketing plans (ATL), within the given budget and timeline.
- Possesses analytical thinking capabilities to assess the market and understanding the targeted consumer.
* Market Assessment,...

Sales, Marketing

Cu Chi District

12/02/2018

Brand Vice Manager

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

Negotiable | Manager

- Demonstrate strong business acumen to achieve the assigned brand’s business objective.
- Responsible for developing and executing brand activation plans (ATL), within the given budget and timeline.
- Possesses analytical thinking capabilities to assess the market and understanding the targeted consumer.
* Market Asse...

Advertising / Promotion / PR, Sales

Sales Executive Tan Binh District

12/02/2018

Product Vice Manager

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

Negotiable | Team Leader / Supervisor

- Demonstrate strong business acumen to achieve the assigned brand’s business objective.
- Responsible for developing and executing marketing plans (ATL), within the given budget and timeline.
- Possesses analytical thinking capabilities to assess the market and understanding the targeted consumer.
* Market Assessment...

Advertising / Promotion / PR, Marketing

Marketing Tan Binh District

12/02/2018

PHÓ GIÁM ĐỐC BẢO TRÌ

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công ty TNHH Taisun Việt Nam

Negotiable | Senior Management

- Chủ động tích cực, trợ giúp Giám Đốc Bảo Trì duy tu - bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo máy móc - thiết bị hoạt động liên tục;
- Lập kế hoạch bảo trì hàng ngày; hằng tuần; hằng tháng; hằng năm;
- Định mức thời gian thay size, đổi sản phẩm cho từng máy - từng loại sản phẩm;
- Hỗ trợ cho Bộ phận sản xuất khi Thay Size...

Electrical / Electronics, Maintenance

Production Cu Chi District Deputy Director Cơ Điện

12/02/2018

IT MANAGER (English Or Chinese)

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

Competitive | Manager

- Management systems and servers related to the internal network (such as email systems, accounts, printing, etc.) for the purpose of ensuring the availability of services.
- Preparation of technical specifications relating to the procurement needs (eg, computers, network equipment, software (email, firewall, backup) a...

Interpreter / Translator, IT - Software, IT - Hardware / Networking

English Chinese Cu Chi District IT Manager

12/02/2018

Personal Assistant to CEO

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

13,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

- Translation;
- Training plan implementation;
- Follow up executions from President's direction;
- Making meeting minute - prepare meeting material for President;
- Arrange all document for President;
- Check Arrange and inform all schedule for President;
- Report periodically;
- Set time for document submit;
- Prepar...

Clerical / Administrative, Interpreter / Translator

Assistant

12/02/2018

Receptionist Staff

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

- Quản lý điện thoại, đảm bảo nhận , chuyển các cuộc gọi đến và đi nhanh chóng, chính xác;
- Quản lý, ghi chép, phân phát các văn kiện bưu phẩm  từ bên ngoài gửi vào;
- Hướng dẫn và đón tiếp khách đến làm việc với công ty;
- Phối hợp vói nhân sự quản lý giấy tăng ca, giấy ra vào cổng, phiếu điều xe hàng ngày của nhân v...

Clerical / Administrative, Customer Service

Cu Chi District Reception Ho Chi Minh

08/02/2018

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công ty TNHH Taisun Việt Nam

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

- Kiểm soát nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm;
- Lập báo cáo tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu xuất Khẩu;
- Làm hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu;
- Báo cáo kết quả công việc cho trưởng bộ phận khi có yêu cầu;
- Báo cáo tình hình công việc theo định kỳ;
- Cụ thể công việc sẽ trao đổi qua buổi phỏng vấn.

Accounting / Audit

Accountant Cu Chi District

08/02/2018

GIÁM SÁT BẢO TRÌ ĐIỆN

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công ty TNHH Taisun Việt Nam

Negotiable | Team Leader / Supervisor

- Chủ động tích cực, trợ giúp Giám Đốc Bảo Trì duy tu - bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo máy móc - thiết bị hoạt động liên tục;
- Lập kế hoạch bảo trì hàng ngày; hằng tuần; hằng tháng; hằng năm;
- Định mức thời gian thay size, đổi sản phẩm cho từng máy - từng loại sản phẩm;
- Hỗ trợ cho Bộ phận sản xuất khi Thay Size...

Electrical / Electronics

Cu Chi District Kỹ sư điện

06/02/2018

Planning Supervisor

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công ty TNHH Taisun Việt Nam

Negotiable | Team Leader / Supervisor

- Following up daily, weekly, monthly production plan.
- Control and monitor work in process/finished goods inventory.
- Managing production capacities, ensuring production goals are met by effectively using production resources, highest capacity utilization.
- Follow and control material plan and stock material
- Work...

Manufacturing / Operations

Planning Production Cu Chi District Management

06/02/2018

Technical Vice Manager

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công ty TNHH Taisun Việt Nam

Competitive | Manager

- Làm việc với các Bộ phận Sales, Marketing để thu thập thông tin, mẫu để kiểm tra, phân tích và đưa ra tiêu chuẩn sản phẩm;
- Làm việc với bộ phận Thu mua để yêu cầu/cập nhật NVL mới từ Nhà cung cấp để nâng cao chất lượng Sản phẩm và giảm giá thành sản phẩm;
- Kết hợp với Trung tâm kỹ thuật sản xuất và Bộ phận Sản xuấ...

Engineering / Mechanical, Electrical / Electronics

English Sales Manager

06/02/2018

QA Supervisor

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công ty TNHH Taisun Việt Nam

Negotiable | Team Leader / Supervisor

- Giám sát và kiểm tra công việc của QC phòng thí nghiệm, đảm bảo công việc của QC phòng thí nghiệm phải được thực hiện đúng quy trình;
- Giám sát khi chạy thử sản phẩm cải tiến, sản phẩm mới hay nguyên liệu mới và ghi nhận đầy đủ, chi tiết về tình trạng máy móc và chất lượng của sản phẩm trong báo cáo;
- Lập báo cáo s...

QA / QC

Production QA Cu Chi District

06/02/2018

Sales Audit Executive - HCM (Tiếng Anh / Tiếng Hoa)

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Binh Duong, Ho Chi Minh

Công ty TNHH Taisun Việt Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

- Lập kế hoạch Audit (ngày, tuần, tháng), triển khai kế hoạch và báo cáo tiến độ triển khai với cấp trên;
- Hằng ngày kiểm tra sự tuân thủ của đội ngũ bán hàng và đối tác đối với nội qui,chính sách của Công ty;
- Nắm bắt thông tin một cách tế nhị, nhẹ nhàng và khôn khéo (dò hỏi và mượn các form mẫu, tài liệu của đội ng...

Customer Service, Interpreter / Translator, Sales

Sales Executive Tan Binh District

06/02/2018

CEO ASSISTANT (English cum Chinese)

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công ty TNHH Taisun Việt Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

- Translation;
- Training plan implementation;
- Follow up executions from President's direction;
- Making meeting minute - prepare meeting material for President;
- Arrange all document for President;
- Check Arrange and inform all schedule for President;
- Report periodically;
- Set time for document submit;
- Prepar...

Clerical / Administrative, Interpreter / Translator

Chinese Tan Binh District Assistant

06/02/2018

Planning Manager (English or Chinese)

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công ty TNHH Taisun Việt Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

* Job Description
- Management production plan, arrangement production process and production ordering sheet.
- Follow up ordering, to ensure out put on time.
- Follow up storage material, to ensure on time for manufacture.
- Management production planning division & relation task.
- Summary of production planning divi...

Interpreter / Translator, Manufacturing / Operations

Cu Chi District Production Planning

06/02/2018

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

- Quản lý điện thoại, đảm bảo nhận , chuyển các cuộc gọi đến và đi nhanh chóng, chính xác;
- Quản lý, ghi chép, phân phát các văn kiện bưu phẩm  từ bên ngoài gửi vào;
- Hướng dẫn và đón tiếp khách đến làm việc với công ty;
- Phối hợp vói nhân sự quản lý giấy tăng ca, giấy ra vào cổng, phiếu điều xe hàng ngày của nhân v...

Clerical / Administrative, Customer Service

Cu Chi District Reception Ho Chi Minh

02/02/2018

Finance Supervisor (Chinese)

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

15,000,000VND - 20,000,000VND | Team Leader / Supervisor

- Make consolidated financial report;
- Analyze P&L, prepare performance reports and recommendations (by brand, by SKU, by channel, by customer…);
- Generate forecasts and analyze trends in sales, demand and finance;
- Prepare financial evaluation of scenarios for future business planning decisions in areas such as new...

Accounting / Audit, Interpreter / Translator

Chinese Accountant

31/01/2018

Finance Specialist (English Or Chinese)

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

13,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor

- Follow cash in bank and manage cash of group;
- Update bank balance and do cash report of group;
- Follow the fluctuation of investments of group;
- Follow the volatility of the exchange rate;
- Assist Finance director in handling the general administrative and financial affairs;
- Ability to adapt to rapid changing ...

Accounting / Audit, Clerical / Administrative, Interpreter / Translator

English Chinese Accountant Tan Binh District Finance

29/01/2018

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KHU VỰC QUẬN 11

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công ty TNHH Taisun Việt Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

- Bán hàng, chăm sóc khách hàng;
- Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Lãnh đạo …;
- Lập kế hoạch làm việc ngày, tuần, tháng;
- Am hiểu các sản phẩm;
- Có tinh thần xây dựng tập thể, xây dựng hình ảnh của công ty;
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể qua buổi phỏng vấn.
* Địa điểm làm việc: Bán hàng t...

Sales, Marketing

Sales Executive Tan Binh District

29/01/2018

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KHU VỰC HCM

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công ty TNHH Taisun Việt Nam

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

- Bán hàng, chăm sóc khách hàng;
- Các công việc thực hiện khác theo sự phân công của Lãnh đạo …;
- Lập kế hoạch làm việc ngày, tuần, tháng;
- Am hiểu các sản phẩm;
- Có tinh thần xây dựng tập thể, xây dựng hình ảnh của công ty;
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể qua buổi phỏng vấn.
* Địa điểm làm việc: Bán hàng t...

Sales, Marketing

Sales Executive Tan Binh District

27/01/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC HỒ CHÍ MINH

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Công ty TNHH Taisun Việt Nam

9,000,000VND - 12,000,000VND | Team Leader / Supervisor

- Xây dựng kế hoạch bán hàng trong khu vực được giao theo định hướng của Công ty
- Tổ chức việc bán hàng cho nhà phân phân phối thông qua việc: lên kế hoạch bán hàng cho từng nhân viên, xây sơ đồ và tuyến bán hàng, tính toán chi phí và lợi nhuận cho nhà phân phối;
- Xây dựng, triển khai & giám sát kế hoạch làm việc cho...

Sales, Marketing

Supervisor

24/01/2018

Work Location

 • Tổng Công Ty 10 jobs

  Lô A1-6, đường số N5, KCN Tây Bắc Củ Chi,Ho Chi Minh, Viet Nam

 • VP Quận 7

  11 Nguyen Binh, Nam Thien 2, Phu My Hung,Ho Chi Minh, Viet Nam

 • VP Da Nang

  453 Lê Duẫn, Thạc Gián,Da Nang, Viet Nam

 • VP Tân Bình 6 jobs

  20 Phan Dinh Giot, P.2,Ho Chi Minh, Viet Nam