Công Ty TNHH SITC Việt Nam Jobs | CareerLink.vn | CareerLink.vn

Job Search Result | Jobs Công Ty TNHH SITC Việt Nam

1 jobs

Set alert for this search

Công Ty TNHH SITC Việt Nam
25 - 99 employees
Công ty TNHH SITC Việt Nam là Công ty Liên doanh giữa Hãng tàu SITC Singarpore và Công ty cổ phần đại lý vận tải Safi, được thành lập từ tháng 5 năm 2009.
See more See less