We found 64 job(s) match your search:

Thủ Kho - Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

7,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

NHÂN VIÊN IT

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

6,500,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - HUẾ

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Thua Thien - Hue

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

Nhân Viên Sales Admin (HẠ LONG)

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Quang Ninh

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - QUẢNG BÌNH

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Quang Binh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - HẠ LONG

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Quang Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

NHÂN VIÊN PHỤ KHO

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Khanh Hoa

7,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

02 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

More than 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - ĐÀ NẴNG

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

NHÂN VIÊN PHÁ LÓC

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Ho Chi Minh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ (ĐÀ NẴNG)

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

Nhân Viên Sales Admin (Tuyển gấp)

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Khanh Hoa

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

6,000,000VND - 6,500,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - HÀ NỘI

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Ha Noi

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH_NHA TRANG (TUYỂN GẤP)

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Khanh Hoa

10,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

GIÁM SÁT KINH DOANH - NGÀNH THỰC PHẨM (HÀ NỘI)

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Ha Noi

12,000,000VND - 15,000,000VND | Team Leader / Supervisor
19/07/2019

GIÁM SÁT KINH DOANH - PHAN THIẾT

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Binh Thuan

More than 10,000,000VND | Team Leader / Supervisor
19/07/2019

GIÁM SÁT KINH DOANH - HCM

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Ho Chi Minh

More than 10,000,000VND | Team Leader / Supervisor
19/07/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - PHAN THIẾT

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Binh Thuan

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

Nhân Viên Kho - HCM

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Ho Chi Minh

7,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ (PHÚ QUỐC)

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Kien Giang

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

02 NHÂN VIÊN GIAO HÀNG XE MÁY

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Kien Giang

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/07/2019

02 NHÂN VIÊN GIAO HÀNG XE TẢI

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Kien Giang

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/07/2019

Company Information

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu được thành lập theo quyết định của Sở Kế hoạch Đầu tư thánh phố Đà Nẵng cấp ngày 10/9/2015, có trụ sở chính tại Lô C2-11 Đường Trần Nhân Tông, Phường Thọ Quang, Quân Sơn Trà, Đà nẵng với các lĩnh vực, ngành nghề chính như buôn bán các mặt hàng thực phẩm đông lạnh. Ngay sau khi thành lập, công ty đã từng bước củng cố lại cơ cấu hoạt động kinh doanh dịch vụ, cũng như chú trọng cải tiến công tác, cách thức làm việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Công ty chú trọng ổn định và phát triển thị trường phía bắc và phía nam với việc mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Nha Trang và Tp Hồ Chí Minh.

Modify this job search

-