We found 95 job(s) match your search:

04 NHÂN VIÊN KINH DOANH - NGHỆ AN

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Nghe An

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/10/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Khanh Hoa

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/10/2019

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

6,000,000VND - 6,500,000VND | Experienced (Non-Manager)
14/10/2019

02 NHÂN VIÊN GIAO HÀNG XE MÁY

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Kien Giang

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
12/10/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - HẠ LONG

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Quang Ninh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
12/10/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - PHÚ QUỐC

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Kien Giang

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
11/10/2019

Nhân Viên Sales Admin

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
10/10/2019

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG XE MÁY - ĐÀ NẴNG

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
09/10/2019

Nhân Viên Sales Admin - Phú Quốc

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Kien Giang

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
07/10/2019

02 Nhân Viên Sales Admin - Cần Thơ

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Can Tho

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
07/10/2019

02 Nhân Viên Kho - Cần Thơ

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Can Tho

7,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
07/10/2019

04 NHÂN VIÊN KINH DOANH - CẦN THƠ

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Can Tho

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
07/10/2019

04 NHÂN VIÊN KINH DOANH - VŨNG TÀU

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Ba Ria - Vung Tau

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
07/10/2019

02 Nhân Viên Kho - Vũng Tàu

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Ba Ria - Vung Tau

7,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
07/10/2019

02 Nhân Viên Sales Admin - Vũng Tàu

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Ba Ria - Vung Tau

6,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
07/10/2019

Nhân Viên Kế Toán Kho

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
07/10/2019

Thủ Kho - Đà Nẵng

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

7,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
07/10/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ (PHÚ QUỐC)

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Kien Giang

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
07/10/2019

NHÂN VIÊN BỐC XẾP

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
07/10/2019

01 PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

8,000,000VND - 12,000,000VND | Manager
04/10/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - HẢI PHÒNG

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Hai Phong

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
04/10/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - HÀ NỘI

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Ha Noi

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
04/10/2019

NHÂN VIÊN SALE ADMIN KHU VỰC QUẢNG NGÃI

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Quang Ngai

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
03/10/2019

THỦ KHO KHU VỰC QUẢNG NGÃI

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Quang Ngai

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
03/10/2019

NHÂN VIÊN PHỤ KHO

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Khanh Hoa

7,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
30/09/2019

Company Information

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu được thành lập theo quyết định của Sở Kế hoạch Đầu tư thánh phố Đà Nẵng cấp ngày 10/9/2015, có trụ sở chính tại Lô C2-11 Đường Trần Nhân Tông, Phường Thọ Quang, Quân Sơn Trà, Đà nẵng với các lĩnh vực, ngành nghề chính như buôn bán các mặt hàng thực phẩm đông lạnh. Ngay sau khi thành lập, công ty đã từng bước củng cố lại cơ cấu hoạt động kinh doanh dịch vụ, cũng như chú trọng cải tiến công tác, cách thức làm việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Công ty chú trọng ổn định và phát triển thị trường phía bắc và phía nam với việc mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Nha Trang và Tp Hồ Chí Minh.

Modify this job search

-