We found 16 job(s) match your search:

NHÂN VIÊN KINH DOANH - ĐÀ NẴNG

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

10,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/02/2019

THỦ KHO

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

7,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/02/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH_NHA TRANG (TUYỂN GẤP)

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Khanh Hoa

10,000,000VND - 12,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/02/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - HÀ NỘI

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Ha Noi

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

12/02/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - QUẢNG BÌNH

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Quang Binh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

11/02/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - PHÚ QUỐC

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Kien Giang

10,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

29/01/2019

TRƯỞNG PHÒNG IT

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

10,000,000VND - 12,000,000VND | Manager

29/01/2019

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

6,000,000VND - 6,500,000VND | Experienced (Non-Manager)

29/01/2019

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

10,000,000VND - 12,000,000VND | Manager

29/01/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Da Nang

More than 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/01/2019

THỦ KHO

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Ha Noi

7,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

24/01/2019

Company Information

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu được thành lập theo quyết định của Sở Kế hoạch Đầu tư thánh phố Đà Nẵng cấp ngày 10/9/2015, có trụ sở chính tại Lô C2-11 Đường Trần Nhân Tông, Phường Thọ Quang, Quân Sơn Trà, Đà nẵng với các lĩnh vực, ngành nghề chính như buôn bán các mặt hàng thực phẩm đông lạnh. Ngay sau khi thành lập, công ty đã từng bước củng cố lại cơ cấu hoạt động kinh doanh dịch vụ, cũng như chú trọng cải tiến công tác, cách thức làm việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Công ty chú trọng ổn định và phát triển thị trường phía bắc và phía nam với việc mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, Huế, Quảng Nam, Quảng Bình, Nha Trang và Tp Hồ Chí Minh.

Modify this job search

-