CÔNG TY TNHH ILYANG OPO VIỆT NAM Jobs | CareerLink.vn | CareerLink.vn

Job Search Result | Jobs CÔNG TY TNHH ILYANG OPO VIỆT NAM

    We have not found jobs for this search.
    Search suggestions:
    • Check your spelling.
    • Try different keywords.
    • Try more general keywords.
CÔNG TY TNHH ILYANG OPO VIỆT NAM
100 - 499 employees

CÔNG TY TNHH ILYANG OPO VIỆT NAM
• Số nhân viên: 100-499
• Tên liên hệ: CÔNG TY TNHH ILYANG OPO VIỆT NAM
Công ty TNHH ILYANG OPO VIỆT NAM là công ty có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc được thành lập ngày 20/06/2018 tại Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, H. Long Thành, T. Đồng Nai.
Chuyên ngành sản xuất Tủ động, tủ lạnh, tủ trưng bày siêu thị, PU Panel dùng cho kho đông, kho lạnh... Công ty chúng tôi cần tuyển các vị trí sau:

See more See less