We found 0 job(s) match your search:

We suggest that you:

  • Sign Up for Job Alerts
  • Refine your Current Search

Company Information

Công ty TNHH điện tử Sumida Việt Nam

Công ty TNHH điện tử Sumida Việt Nam

  • Number of Employees: 500-999
Công ty TNHH Điện tử Sumida Việt Nam là một công ty mới thành lập tại Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng. SUMIDA là một nhà sản xuất linh kiện điện tử hàng đầu và là  Công ty Nhật Bản theo hướng phát triển toàn cầu với hơn 60 năm lịch sử, Sumida cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho các ngành công nghiệp khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, thiết bị y tế, công nghệ môi trường

Modify this job search

-