Công Ty TNHH Điện Nissin Việt Nam Jobs | CareerLink.vn | CareerLink.vn
Công Ty TNHH Điện Nissin Việt Nam
500 - 999 employees

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài (Nhật Bản)
- Ngành nghề: Sản xuất và gia công các thiết bị điện và cơ khí
- Số lượng CNV: 500 người
- Diện tích công ty: 37.120 m2
- Địa chỉ làm việc: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

See more See less