We found 4 job(s) match your search:

THƯ KÝ KINH DOANH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - Ho Chi Minh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/03/2019

THƯ KÝ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - Ho Chi Minh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/03/2019

Company Information

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DU LỊCH VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

CÔNG TY ĐẦU TƯ DU LỊCH VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHUYÊN VỀ CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH DỊCH VỤ, GIẢI TRI NHƯ: VÉ MÁY BAY, PHÒNG KHÁCH SÀN, VISA , LANDTOUR.....

Modify this job search

-