Công Ty TNHH AYTEC Việt Nam Jobs | CareerLink.vn | CareerLink.vn

Job Search Result | Jobs Công Ty TNHH AYTEC Việt Nam

    We have not found jobs for this search.
    Search suggestions:
    • Check your spelling.
    • Try different keywords.
    • Try more general keywords.
Công Ty TNHH AYTEC Việt Nam
25 - 99 employees

Công ty tại Việt Nam được thành lập vào tháng 8/2015, vốn 100% của Nhật Bản.

Chuyên thiết kế máy móc (thiết bị, sản phẩm), sử dụng CAD 2D & 3D Aytec Việt Nam hiện có 1 người Nhật, 20 người Việt Nam.

Công ty tại Nhật hiện có 35 người, đã hoạt động được 30 năm.

Trụ sở chính ở Okayama và 3 văn phòng ở Tsuyama, Kyoto, Kobe

Hiện tại có 7 người Việt Nam đang làm việc ở trụ sở chính

See more See less