Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH Jobs | CareerLink.vn | CareerLink.vn
F9de0ca917076a49535b50a0e66639c4

Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH

Công ty Dệt JoMu (VN) TNHH có 100% vốn nước ngoài. Công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2005 với ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu sản xuất các loại vải Jean dùng cho công nghiệp may mặc
Hiện nay, do nhu cầu ngày càng phát triển, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

See more See less
 • 100 - 499 employees

Introduction

Công ty Dệt JoMu (VN) TNHH có 100% vốn nước ngoài. Công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2005 với ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu sản xuất các loại vải Jean dùng cho công nghiệp may mặc
Hiện nay, do nhu cầu ngày càng phát triển, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

See more See less

Job Search Result | Jobs Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH

  We have not found jobs for this search.
  Search suggestions:
  • Check your spelling.
  • Try different keywords.
  • Try more general keywords.

Work locations (1)

Loading...