We found 13 job(s) match your search:

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY LẠNH, ĐIỆN, NƯỚC

Công Ty CP TG Food - Ho Chi Minh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
19/07/2019

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

Công Ty CP TG Food - Ho Chi Minh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
18/07/2019

DIGITAL MARKETING

Công Ty CP TG Food - Ho Chi Minh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)
15/07/2019

SALES LEADER

Công Ty CP TG Food - Ho Chi Minh

Negotiable | Team Leader / Supervisor
15/07/2019

NHÂN VIÊN BẾP PARTTIME/ FULLTIME CÔ TẤM QUÁN

Công Ty CP TG Food - Ho Chi Minh

4,000,000VND - 5,000,000VND | New Entry
15/07/2019

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ PARTTIME/ FULLTIME CÔ TẤM QUÁN

Công Ty CP TG Food - Ho Chi Minh

4,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
15/07/2019

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ C&B

Công Ty CP TG Food - Ho Chi Minh

Competitive | Experienced (Non-Manager)
15/07/2019

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

Công Ty CP TG Food - Ho Chi Minh

1,500,000VND - 2,000,000VND | Student / Internship
02/07/2019

Company Information

Công Ty CP TG Food

Công Ty CP TG Food

  • Number of Employees: 100-499

Công ty kinh doanh, phục vụ dịch vụ ăn uống với chuỗi cửa hàng Chewy Junior và Otoke Chicken, Cô Tấm quán

Modify this job search

-