We found 37 job(s) match your search:

Nhân Viên Trade Marketing

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Ho Chi Minh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

30-11-2015

Lái Xe Bơm Cần

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Ho Chi Minh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

30-11-2015

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Ho Chi Minh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

24-11-2015

Nhân Viên Vận Hành

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Ho Chi Minh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

24-11-2015

Lái Xe Cho Lãnh Đạo

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Ho Chi Minh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19-11-2015

Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19-11-2015

Nhân Viên Lái Xe Tải

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19-11-2015

NHÂN VIÊN TẠP VỤ

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Ho Chi Minh

More than 3,200,000VND | Experienced (Non-Manager)

19-11-2015

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Technical/Engineer

19-11-2015

Nhân Viên Vận Hành Trung Tâm

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

19-11-2015

Company Information

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh

Tập Đoàn Công Thanh là một tập đoàn hoạt động trong lãnh vực Xi măng, Clinker, Bê tông, Vận tải, Nhiệt điện, Phân đạm, Resort, Hotel, Sân Gofl. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Tập đoàn nói chung và các Công ty thành viên nói riêng, chúng tôi cần tuyển bổ sung đội ngũ Cán bộ quản lý, Chuyên viên nghiệp vụ, nhân viên làm việc tại các vùng lân cận TP. HCM, Miền Bắc, Bắc Trung Bộ và các tỉnh Miền Tây, với mức lương thoả thuận và các chế độ đãi ngộ thoả đáng

Modify this job search