Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu (tên giao dịch HungHau Holdings) là một doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong ngành Nông nghiệp, Phân phối, và Giáo dục.

Trong quá trình hình thành và phát triển, HungHau Holdings không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. Trong tương lai, HungHau xác định mục tiêu cung cấp mặt hàng nông sản chất lượng, góp phần thay đổi diện mạo nền nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa dựa trên ứng dụng công nghệ cao; đầu tư vào lĩnh vực Phân phối, Giáo dục

Hùng Hậu tập trung phát triển 06 lĩnh vực chiến lược gồm:

HHA - HungHau Agriculture (Nông nghiệp)
HHB - HungHau Beverages (Nước giải khát)
HHC - HoanHao Capital (Đầu tư)
HHD - HungHau Distribution (Phân phối)
HHE - HungHau Education (Giáo dục)
HHF - HungHau Foods (Thực phẩm)

Read more Close


We found 7 job(s) match your search:

Chuyên Viên Pháp Chế

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU - Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

* MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, kiểm soát các rủi ro pháp lý các thủ tục, hồ sơ pháp lý thuộc phạm vi công việc của Ban QTNS và theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc/ Giám đốc QTNS.
* TRÁCH NHIỆM & QUYỀN HẠN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Trực tiếp thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý doanh nghiệp tại các cơ quan nhà ...

Legal

Tan Phu District Pháp lý

30/11/2017

Phó Giám Đốc/ Trưởng Phòng Kinh Doanh Quốc Tế

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU - Ho Chi Minh, Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

22,000,000VND - 35,000,000VND | Manager

- Chịu trách nhiệm hiệu quả hoạt động của Phòng Kinh doanh trước Ban Giám đốc Công ty.
- Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường và quảng bá thương hiệu.
- Triển khai kế hoạch và giám sát chặt chẽ để đảm bảo kết quả công việc diễn tiến theo kế hoạch đã đề xuất.
- Xây dựng, mở rộng và uy trì mối quan hệ với khách...

Export / Import

Tan Phu District Sales Manager

30/11/2017

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU - Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Competitive | Experienced (Non-Manager)

* MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Thực hiện các phần việc của hoạt động quản trị nhân sự theo sự phân công của Giám đốc/ Phó GĐ Quản trị nhân sự để đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và đạt hiệu quả trong công việc.
* TRÁCH NHIỆM & QUYỀN HẠN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC:
* Công tác nhân sự:
- X...

Clerical / Administrative, Human Resources

Tan Phu District Administration & HR Ho Chi Minh

30/11/2017

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU - Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,côn...

Accounting / Audit

Tan Phu District General Accountant Ho Chi Minh

30/11/2017

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU - Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

4,300,000VND - 4,500,000VND | Experienced (Non-Manager)

* MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo kế hoạch được duyệt nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu doanh số;
- Tìm kiếm và mở rộng khách hàng trong khu vực được giao theo quy định của công ty;
- Cùng triển khai các hoạt động promotions, launching, các chương trình CSKH tại điểm bán,...
- Điều tra, khảo ...

Customer Service, Sales

Sales Executive Tan Phu District Market Development

30/11/2017

Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU - Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

* MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
- Phát hiện, ngăn chặn các rủi ro đã, đang xảy ra hoặc có thể xảy ra trong hoạt động tại Công ty/ Đơn vị.
- Giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn lực tại Công ty/ Đơn vị được an toàn và hiệu quả;
- Bảo đảm việc tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ tạ...

Legal

Tan Phu District

30/11/2017

Chuyên Viên Quy Trình (ISO )

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU - Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

* Công tác thiết lập hệ thống quy trình hoạt động:
- Làm việc với các phòng ban, đơn vị trong công ty để nắm hoạt động và nhu cầu kiểm soát công việc của các đơn vị
- Soạn thảo các quy định/ quy trình tác nghiệp theo yêu cầu
- Quản lý và ban hành, lưu trữ toàn bộ hệ thống quy trình hoạt động của Công ty
* Công tác đánh...

QA / QC

Tan Phu District ISO Ho Chi Minh

14/11/2017

Work Location

  • Văn Phòng Chính 7 jobs

    613 Âu Cơ, Phường Phú Trung,Ho Chi Minh, Viet Nam