Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu (tên giao dịch HungHau Holdings) là một doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong ngành Nông nghiệp, Phân phối, và Giáo dục.

Trong quá trình hình thành và phát triển, HungHau Holdings không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. Trong tương lai, HungHau xác định mục tiêu cung cấp mặt hàng nông sản chất lượng, góp phần thay đổi diện mạo nền nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa dựa trên ứng dụng công nghệ cao; đầu tư vào lĩnh vực Phân phối, Giáo dục

Hùng Hậu tập trung phát triển 06 lĩnh vực chiến lược gồm:

HHA - HungHau Agriculture (Nông nghiệp)
HHB - HungHau Beverages (Nước giải khát)
HHC - HoanHao Capital (Đầu tư)
HHD - HungHau Distribution (Phân phối)
HHE - HungHau Education (Giáo dục)
HHF - HungHau Foods (Thực phẩm)

Read more Close


We found 3 job(s) match your search:

Chuyên Viên Quy Trình (ISO )

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU - Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

12,000,000VND - 15,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

* Công tác thiết lập hệ thống quy trình hoạt động:
- Làm việc với các phòng ban, đơn vị trong công ty để nắm hoạt động và nhu cầu kiểm soát công việc của các đơn vị
- Soạn thảo các quy định/ quy trình tác nghiệp theo yêu cầu
- Quản lý và ban hành, lưu trữ toàn bộ hệ thống quy trình hoạt động của Công ty
* Công tác đánh...

QA / QC

Tan Phu District ISO Ho Chi Minh

07/02/2018

Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU - Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

* MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
- Phát hiện, ngăn chặn các rủi ro đã, đang xảy ra hoặc có thể xảy ra trong hoạt động tại Công ty/ Đơn vị.
- Giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản và các nguồn lực tại Công ty/ Đơn vị được an toàn và hiệu quả;
- Bảo đảm việc tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ tạ...

Legal

Tan Phu District Kiểm soát nội bộ

07/02/2018

Kế Toán Tổng Hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU - Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,côn...

Accounting / Audit

Tan Phu District General Accountant Ho Chi Minh

07/02/2018

Work Location

  • Văn Phòng Chính 3 jobs

    613 Âu Cơ, Phường Phú Trung,Ho Chi Minh, Viet Nam

  • VP Q.10

    736 - 738 Điện Biên Phủ, Phường 10,Ho Chi Minh, Viet Nam