We found 0 job(s) match your search:

We suggest that you:

  • Sign Up for Job Alerts
  • Refine your Current Search

Company Information

công ty cổ phần nông sản Phú Gia

Công ty cổ phần Nông sản Phú Gia được thành lập trên cở sở được chia từ Công ty cổ phần Nông sản Thanh Hoa.

Địa chỉ: Lô D, khu Công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngành nghề: Chế biến và kinh doanh Nông sản.

Xuất nhập khẩu Nông sản.

 

 

Modify this job search

-