Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm Jobs | | CareerLink.vn

Job Search Result | Jobs Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm

    We have not found jobs for this search.
    Search suggestions:
    • Check your spelling.
    • Try different keywords.
    • Try more general keywords.
Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm
10.000 - 19.999 employees

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (Giaohangtietkiem.,JSC) là đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp dành cho thương mại điện tử; chuyên cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi (Last-mile Delivery) và thu hộ tận nơi (Cash-on Delivery). Ưu thế của Giaohangtietkiem là tốc độ nhanh, mạng lưới phủ sóng rộng trên toàn quốc và đặc biệt là tư duy phục vụ linh hoạt trên nền tảng công nghệ.

See more See less