We found 221 job(s) match your search:

[OceanEdu_Việt Trì] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Phu Tho

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/06/2019

[OceanEdu_Việt Trì] Nhân Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Phu Tho

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/06/2019

[OceanEdu_Việt Trì] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Phu Tho

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/06/2019

[OceanEdu_Việt Trì] Nhân Viên Telesale

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Phu Tho

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04/06/2019

Nhân Viên Kế Toán (Ocean Edu- Phạm Văn Đồng)

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03/06/2019

[OceanEdu_Hà Tĩnh] Nhân Viên Telesale

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Tinh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/05/2019

[OceanEdu_Lào Cai] Nhân Viên Telesale

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lao Cai

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/05/2019

[OceanEdu_Pleiku] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Gia Lai

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/05/2019

[OceanEdu_Pleiku] Quản Lý Lớp Học Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Gia Lai

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/05/2019

[OceanEdu_Pleiku] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Gia Lai

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/05/2019

Nhân Viên Telesale [Ocean Edu_ Pleiku]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Gia Lai

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/05/2019

Nhân Viên Tư Vấn [Ocean Edu_ Pleiku]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Gia Lai

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/05/2019

Nhân Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu_ Pleiku]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Gia Lai

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/05/2019

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng [Ocean Edu_ Pleiku]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Gia Lai

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/05/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Ocean Edu_ Pleiku]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Gia Lai

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31/05/2019

Nhân Viên Telesales [Ocean Edu - Sơn Tây, Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

29/05/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Ocean Edu - Sơn Tây, Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

29/05/2019

Nhân Viên Tư Vấn [Ocean Edu - Sơn Tây, Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

29/05/2019

Company Information

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

OCEAN là tổ chức giáo dục liên kết quốc tế có vốn đầu tư của LICOLN SCHOOL OF MANAGEMENT. OCEAN có các chi nhánh rộng khắp toàn miền Bắc Việt Nam. Trụ sở chính của OCEAN tại Singapore. OCEAN liên kết với các trường đại học và cao đẳng danh tiếng thế giới: UK, Australia , Newzealand. Nhằm đào tạo – cấp bằng – và tư vấn du học.

Modify this job search

-