We found 90 job(s) match your search:

Nhân Viên Đào Tạo [Ocean Edu - Thái Nguyên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/02/2019

[OceanEdu_Thái Nguyên] Nhân Viên Thị Trường

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/02/2019

[OceanEdu_Sóc Sơn, HN] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/02/2019

Nhân Viên Thị Trường [Ocean Edu_ Sóc Sơn, HN ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/02/2019

Nhân Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu_ Sóc Sơn, HN ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/02/2019

Nhân Viên Tư Vấn [Ocean Edu_ Sóc Sơn, HN ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/02/2019

Nhân Viên Telesales [Ocean Edu_ Sóc Sơn, HN ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/02/2019

[OceanEdu_Hiệp Hòa, BG] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/02/2019

[OceanEdu_Hiệp Hòa, BG] Nhân Viên Telesales

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/02/2019

[OceanEdu_Hiệp Hòa, BG] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/02/2019

[OceanEdu_Hiệp Hòa, BG] Nhân Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/02/2019

[OceanEdu_Bắc Giang] Nhân Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/02/2019

[OceanEdu_Bắc Giang] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

21/02/2019

Nhân Viên Telesales [Ocean Edu_ Quế Võ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Ninh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/02/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Ocean Edu_ Quế Võ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Ninh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

19/02/2019

Nhân Viên Tư Vấn Giáo Dục [ Thái Bình ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Binh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14/02/2019

Chuyên Viên Tư Vấn [OCEAN EDU - Hưng Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hung Yen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2019

Chuyên Viên Tuyển Sinh [OCEAN EDU - Hưng Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hung Yen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2019

Chuyên Viên Telesales [OCEAN EDU - Hưng Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hung Yen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh [OCEAN EDU - Hưng Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hung Yen

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

13/02/2019

Company Information

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

OCEAN là tổ chức giáo dục liên kết quốc tế có vốn đầu tư của LICOLN SCHOOL OF MANAGEMENT. OCEAN có các chi nhánh rộng khắp toàn miền Bắc Việt Nam. Trụ sở chính của OCEAN tại Singapore. OCEAN liên kết với các trường đại học và cao đẳng danh tiếng thế giới: UK, Australia , Newzealand. Nhằm đào tạo – cấp bằng – và tư vấn du học.

Modify this job search

-