We found 346 job(s) match your search:

Nhân Viên Telesales [Ocean Edu - Sơn Tây, Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

Chuyên Viên Nội Dung [Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 13,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

Chuyên Viên C&B [Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

6,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

Chuyên Viên Content [Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 13,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh [OCEAN EDU - Bắc Ninh]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

Nhân Viên Tư Vấn [Ocean Edu - Sơn Tây, Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh [Ocean Edu - Sơn Tây, Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [Hiệp Hòa - Bắc Giang]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Giang

17,000,000VND - 25,000,000VND | Team Leader / Supervisor

19/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [Phổ Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thai Nguyen

17,000,000VND - 25,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [Sơn Tây - Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

20,000,000VND - 30,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [Kỳ Anh, Hà Tĩnh]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Tinh

20,000,000VND - 30,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [Hoài Đức]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

20,000,000VND - 30,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/04/2019

Giám Sát Bán Hàng [OceanEdu_Sóc Sơn]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

20,000,000VND - 25,000,000VND | Team Leader / Supervisor

18/04/2019

[Ocean Edu - Hải Dương 2] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hai Duong

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

[Ocean Edu - Hải Dương 2] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hai Duong

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

Chuyên Viên Tư Vấn [Ocean Edu - Sầm Sơn ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thanh Hoa

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

Nhân Viên Tư Vấn [Ocean Edu - Cẩm Phả]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thanh Hoa

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

Nhân Viên Tư Vấn [Ocean Edu - TP. Thanh Hóa]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thanh Hoa

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

Nhân Viên Telesale [Ocean Edu - Thanh Hóa]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Thanh Hoa

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

[OceanEdu_Việt Trì] Nhân viên Telesale

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Phu Tho

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

[OceanEdu_Việt Trì] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Phu Tho

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

[OceanEdu_Việt Trì] Nhân Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Phu Tho

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

[OceanEdu_Việt Trì] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Phu Tho

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

[Ocean Edu - Kon Tum] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Kon Tum

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

[Ocean Edu - Kon Tum] Nhân Viên Dịch Vụ Giáo Dục

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Kon Tum

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17/04/2019

Company Information

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

OCEAN là tổ chức giáo dục liên kết quốc tế có vốn đầu tư của LICOLN SCHOOL OF MANAGEMENT. OCEAN có các chi nhánh rộng khắp toàn miền Bắc Việt Nam. Trụ sở chính của OCEAN tại Singapore. OCEAN liên kết với các trường đại học và cao đẳng danh tiếng thế giới: UK, Australia , Newzealand. Nhằm đào tạo – cấp bằng – và tư vấn du học.

Modify this job search

-