We found 283 job(s) match your search:

Nhân Viên Tuyển Sinh [Ocean Edu_ Ứng Hòa, HN ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/02/2020

Nhân Viên Tư Vấn [Ocean Edu_ Ứng Hòa, HN ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/02/2020

Nhân Viên Telesale [Ocean Edu_ Ứng Hòa, HN ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/02/2020

Nhân Viên Kinh Doanh [Ocean Edu_ Ứng Hòa, HN ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/02/2020

Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ [Hà Nội]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Ha Noi

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
21/02/2020

[OceanEdu_Lào Cai] Nhân Viên Tư Vấn

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lao Cai

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/02/2020

[OceanEdu_Lào Cai] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lao Cai

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/02/2020

[OceanEdu_Lào Cai] Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lao Cai

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/02/2020

[OceanEdu_Lào Cai] Nhân Viên Telesale

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lao Cai

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/02/2020

[OceanEdu_Lào Cai] Nhân Viên Tuyển Sinh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Lao Cai

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/02/2020

[OceanEdu_Hòa Bình] Chủ Nhiệm Lớp Anh Ngữ

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hoa Binh

6,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/02/2020

Nhân Viên Telesale [Ocean Edu_ Quế Võ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/02/2020

Nhân Viên Tư Vấn [Ocean Edu_ Quế Võ]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/02/2020

Quản Lý Lớp Anh Ngữ (Ocean Edu - Hòa Bình)

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hoa Binh

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
20/02/2020

Chuyên Viên Tư Vấn [OCEAN EDU - Thuận Thành, BN]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/02/2020

Chuyên Viên Telesale [OCEAN EDU - Thuận Thành, BN]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Bac Ninh

8,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)
18/02/2020

Company Information

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương

OCEAN là tổ chức giáo dục liên kết quốc tế có vốn đầu tư của LICOLN SCHOOL OF MANAGEMENT. OCEAN có các chi nhánh rộng khắp toàn miền Bắc Việt Nam. Trụ sở chính của OCEAN tại Singapore. OCEAN liên kết với các trường đại học và cao đẳng danh tiếng thế giới: UK, Australia , Newzealand. Nhằm đào tạo – cấp bằng – và tư vấn du học.

Modify this job search

-