We found 0 job(s) match your search:

We suggest that you:

  • Sign Up for Job Alerts
  • Refine your Current Search

Company Information

Công Ty Cổ Phần Cát Lợi

  • Number of Employees: 500-999

Công ty CP Cát Lợi là Công ty chuyên sản xuất bao bì và cây đầu lọc thuốc lá thuộc Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi cần tuyển ứng viên có đầy đủ năng lực để đáp ứng được yêu cầu của công ty:

Modify this job search

-