Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH | CareerLink.vn

Job Search Result | Jobs Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Autome Giken Việt Nam

1 jobs

Set alert for this search

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Autome Giken Việt Nam
25 - 99 employees

Công ty chúng tôi chuyên về thiết kế, phát triển các máy công nghiệp, máy xây dựng, máy công cụ... Hiện nay, do nhu cầu phát triển và mở rộng, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho vị trí sau:

See more See less