We found 0 job(s) match your search:

We suggest that you:

  • Sign Up for Job Alerts
  • Refine your Current Search

Company Information

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Bưu Điện thành phố Đà Nẵng là Chi nhánh của Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam
Tên giao dịch quốc tế: Danang Post
Trụ sở chính đặt tại số 271, đường Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Ngày thành lập: 01/01/2008
Dịch vụ: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông theo ngành nghề đã đăng ký.

Modify this job search

-