We found 1,216 job(s) match your search: Job Categories - "Executive Management"

Quản Lý Cửa Hàng Kfood

Công Ty TNHH Thương Mại K & K Toàn Cầu - Ha Noi

Negotiable | Team Leader / Supervisor

02/12/2016

Quản Lý Nhà Hàng ( Nữ)

Oven Maru Restaurant - Ho Chi Minh

Negotiable | Team Leader / Supervisor

02/12/2016

TECHNICAL SALES (Tiếng Nhật N2)

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Ho Chi Minh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

25/11/2016

PHÓ PHÒNG KINH DOANH

Công Ty TNHH Hùng Cá - Ho Chi Minh

Negotiable | Manager

02/12/2016

Training Assistant Manager

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Ho Chi Minh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02/12/2016

Trưởng Phòng Mua Hàng

Công Ty TNHH Think Outside - Long An

Negotiable | Team Leader / Supervisor

01/12/2016

Modify this job search

-