We found 273 job(s) match your search: Job Categories - "Banking/ Securities/ Invest"

Nhân Viên Telesale Văn Phòng

CTY TNHH MTV MINH LONG PHAT - Ho Chi Minh

More than 4,500,000VND | Experienced (Non-Manager)

10-10-2015

Tư Vấn Viên Sản Phẩm Vay Tín Dụng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09-10-2015

Tư vấn Vay vốn tiêu dùng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09-10-2015

Nhân Viên Tổng Đài Xử Lý Công Nợ

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

4,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09-10-2015

Nv CSKH Tài Chính - Ngân Hàng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,000,000VND - 4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09-10-2015

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Ngân Hàng Qua Điện Thoại

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

4,000,000VND - 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09-10-2015

Nhân Viên Tài Chính Tín Dụng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09-10-2015

Chuyên Viên Kinh Doanh Thẻ Tín Dụng Ngân Hàng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,500,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09-10-2015

Trưởng Nhóm Dự Án Chăm Sóc Khách Hàng Lĩnh Vực Tài Chính

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

4,000,000VND - 7,000,000VND | Team Leader / Supervisor

09-10-2015

Nhân Viên Tư Vấn Mở Thẻ Tín Dụng + Vay Vốn Tiêu Dùng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,500,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

09-10-2015

Modify this job search