We found 267 job(s) match your search: Job Categories - "Banking/ Securities/ Invest"

Nhân Viên Kinh doanh - Tài Chính Ngân Hàng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

06-07-2015

Nhân Viên Tư vấn Tài Chính Ngân Hàng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

06-07-2015

Chuyên Viên Kinh Doanh Thẻ Tín Dụng Ngân Hàng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,500,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

06-07-2015

Nhân Viên Tài Chính Tín Dụng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

06-07-2015

Trưởng Nhóm Dự Án Chăm Sóc Khách Hàng Lĩnh Vực Tài Chính

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,000,000VND - 5,000,000VND | Team Leader / Supervisor

06-07-2015

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Truyền Hình Fpt tại Văn phòng Quận 6

FPT Telecom - Ho Chi Minh

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

03-07-2015

Chuyên Viên Đầu Tư

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam - Ho Chi Minh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Finance Analyst (Cost And Budget Control )

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Ho Chi Minh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Chuyên Viên Tài Chính F1

Tập Đoàn C.T Group Việt Nam - Ho Chi Minh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

02-07-2015

Nhân Viên Kế Toán Hàng Hóa

Công Ty Cổ Phần Bibo Mart - Ha Noi

Negotiable | Team Leader / Supervisor

02-07-2015

Phụ Trách Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Bibo Mart - Ho Chi Minh

Negotiable | Team Leader / Supervisor

01-07-2015

Chuyên Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Hữu Hoành - Ho Chi Minh

5,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

01-07-2015

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty CP Hữu Hoành - Ho Chi Minh

10,000,000VND - 15,000,000VND | Manager

01-07-2015

Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân

Công Ty TNHH MTV Tài Chính Prudential Việt Nam - Ho Chi Minh

More than 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

29-06-2015

Modify this job search