We found 246 job(s) match your search: Job Categories - "Banking/ Securities/ Invest"

Chuyên Viên Kinh Doanh Thẻ Tín Dụng Ngân Hàng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,500,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04-08-2015

Nhân Viên Tài Chính Tín Dụng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04-08-2015

Tư Vấn Viên Sản Phẩm Vay Tín Dụng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04-08-2015

Tư vấn Vay vốn tiêu dùng

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,000,000VND - 5,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

04-08-2015

Trưởng Nhóm Dự Án Chăm Sóc Khách Hàng Lĩnh Vực Tài Chính

TẬP ĐOÀN HOA SAO - Ho Chi Minh

3,000,000VND - 5,000,000VND | Team Leader / Supervisor

04-08-2015

Sales & Receivable Accountant

Dairy Farm - Ho Chi Minh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

04-08-2015

Nhân Viên Cho Vay Trực Tiếp (Telesales)

HD SAISON FINANCE CO., LTD. - Ho Chi Minh

Competitive | Experienced (Non-Manager)

04-08-2015

NHÂN VIÊN NHÂN SỰ (PARKSON PARAGON)

Parkson Việt Nam - Ho Chi Minh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

04-08-2015

Kế Toán Kho - VinPro HCM

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP - Ho Chi Minh

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

03-08-2015

CHUYÊN KHAI THÁC DỮ LIỆU.

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ - Ho Chi Minh

15,000,000VND - 20,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

31-07-2015

Modify this job search