Cách tính lương Gross sang Net và từ Net sang Gross

Tính lương Gross sang Net và từ Net sang Gross là điều cần hiểu khi nói đến bảng lương. Nhưng sự khác biệt là gì?

Lương Gross là gì?

Lương Gross là tổng số tiền mà một nhân viên nhận được trước khi trừ thuế và các khoản khấu trừ. Ví dụ, khi doanh nghiệp trả cho bạn mức lương hàng năm là 120 triệu, điều này có nghĩa là bạn đã kiếm được 120 triệu lương Gross.

Tại sao bạn cần biết mức lương Gross?

Lý do phổ biến nhất để cần biết về tổng thu nhập hàng năm hoặc hàng tháng của bạn là đối với người cho vay.

Khi bạn đăng ký thế chấp, căn hộ hoặc bất kỳ giao dịch mua lớn nào cần vay vốn, họ sẽ yêu cầu tổng thu nhập của bạn. Các công ty phát hành thẻ tín dụng cũng sẽ hỏi thông tin tổng thu nhập của bạn trước khi quyết định phê duyệt thẻ cho bạn.

Trong các cuộc phỏng vấn, bạn cũng sẽ đề cập đến mức lương Gross của mình khi được hỏi về yêu cầu lương.

Lương Net là gì?

Lương Net là số tiền mà nhân viên nhận về nhà sau khi đã trừ hết các khoản khấu trừ. Đây là số tiền họ có trong túi vào ngày lĩnh lương.

Vì sao lương Net lại quan trọng?

Thanh toán ròng rất quan trọng để tạo ngân sách và lập kế hoạch tài chính cho tương lai của bạn. Không giống như lương Gross, bạn có thể sẽ không cần biết mức lương Net của mình khi đăng ký các khoản vay hoặc mua hàng lớn, nhưng nó giúp bạn quyết định xem bạn có đủ khả năng chi trả những mục này hay không.

Vì lương Net là số tiền bạn sẽ nhận được sau khi khấu trừ, nên nó cho bạn biết bạn sẽ có bao nhiêu tiền tùy ý sử dụng. Số tiền này sẽ khác nhau giữa các nhân viên, ngay cả khi họ đang làm việc ở cùng một vị trí với cùng trách nhiệm, vì các khoản khấu trừ thuế của họ khác nhau.

Bạn có thể xây dựng kế hoạch chi tiêu dựa vào mức lương Net vì nó cho thấy chính xác số tiền bạn có trong tài khoản của mình hàng tháng.

Biết được sự khác biệt giữa lương Gross và lương Net là điều hữu ích khi lập kế hoạch chi tiêu của bạn.

Cách tính lương Gross sang Net (Gross to Net)

Nếu muốn tính lương Gross sang Net, bạn có thể áp dụng công thức sau:

Lương Net = Lương Gross – (BHXH + BHTN + BHYT + Thuế TNCN)

Trong đó:

-Bảo hiểm xã hội: 8%

-Bảo hiểm thất nghiệp: 1%

– Bảo hiểm y tế: 1,5%

– Thuế Thu nhập cá nhân: tùy theo từng cá nhân.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân:

Thuế Thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x thuế suất

                                                     (I)                      (II)

(I)   Thu nhập tính thuế = Tổng lương nhận được – Các khoản được miễn thuế – Các khoản giảm trừ

(i) Tổng lương nhận được = Lương + phụ cấp + các khoản bổ sung khác

(ii) Các khoản được miễn thuế (Nếu có) = Lương tăng ca + Thưởng + Phụ cấp cơm trưa + Phụ cấp điện thoại + Phụ cấp đồng phục

(iii) Các khoản giảm trừ: giảm trừ gia cảnh Người lao động (11 triệu/tháng/người) + Người phụ thuộc (4,4 triệu/tháng/người)

(II) Thuế suất

Khoản thu nhập tính thuế/năm               Khoản thu nhập tính thuế/tháng    % thuế suất

Dưới 60 triệu                                                  Dưới 5 triệu                              5%

Từ 60 – 120 triệu                                            Từ 5 – 10 triệu                           10%

Từ 120 – 216 triệu                                          Từ 10 – 18 triệu                         15%

Từ 216 – 384 triệu                                           Từ 18 – 32 triệu                         20%

Từ 384 – 624 triệu                                           Từ 32 – 52 triệu                         25%

Từ 624 – 960 triệu                                           Từ 52 – 80 triệu                         30%

Trên 960 triệu                                                  Trên 80 triệu                              35%

Ví dụ về cách đổi lương Gross sang Net

Anh X làm nhân viên Sale cho công ty A với mức lương Gross là 20 triệu đồng/tháng. Trong tháng, anh A sẽ phải trích đóng các khoản tiền sau:

* Về các khoản BHXH:

– BHXH: 20 triệu đồng x 8% = 1,6 triệu đồng

– BHTN: 20 triệu đồng x 1% = 200.000 đồng

– BHYT: 20 triệu đồng x 1,5% = 300.000 đồng

Như vậy tổng số tiền anh A phải trích để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc/tháng là:

1,6 triệu đồng + 200.000 đồng + 300.000 đồng = 2,1 triệu đồng

* Về thuế TNCN:

Giả sử anh X có 01 người phụ thuộc, trong tháng anh X không đóng góp từ thiện, nhân đạo thì thuế TNCN trong tháng của anh A được tạm tính như sau:

Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn – Các khoản giảm trừ =

20 triệu đồng – 2,1 triệu đồng – 11 triệu đồng – 4,4 triệu đồng = 2,2 triệu đồng

Thuế TNCN của X được tính theo mức 20% = 2,2 triệu đồng x 20% = 440.000 đồng

 Như vậy, lương Net mà anh X được nhận là:

Lương Net = 20 triệu đồng – 2,1 triệu đồng – 440.000 đồng = 17.460.000 đồng

Cách quy đổi lương Net sang Gross

Lương Gross = Lương Net + BHXH + BHTN + BHYT + Thuế TNCN

Từ công thức trên cho thấy muốn tính các loại bảo hiểm thì phải biết lương Gross. Để giải quyết điều này cần có một loại lương gọi là Gross quy đổi.

Đầu tiên bạn cần tính thu nhập làm căn cứ quy đổi và thu nhập tính thuế

Thu nhập quy đổi = lương Net – các khoản giảm trừ

Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng                            Thu nhập tính thuế

Đến 4,75 triệu đồng                                                     TNQĐ/0,95

Trên 4,75 đến 9,25 triệu đồng                                     (TNQĐ – 0,25tr)/0,9

Trên 9,25 đến 16,05 triệu đồng                                    (TNQĐ – 0,75tr)/0,85

Trên 16,05 đến 27,25 triệu đồng                                  TNQĐ – 1,65tr/0,8

Trên 27,25 đến 42,25 triệu đồng                                   (TNQĐ – 3,25tr)/0,75

Trên 42,25 triệu đến 61,85 triệu đồng                           (TNQĐ – 5,85tr)/0,7

Trên 61,85 triệu đồng                                                     (TNQĐ – 9,85tr)/0,65

Lương Gross quy đổi = Thu nhập tính thuế + Giảm trừ gia cảnh + Phí bảo hiểm

Sau khi tính được các Gross quy đổi, bạn sẽ có các khoản phí bảo hiểm.

Ví dụ cách chuyển đổi lương Net sang Gross:

Ví dụ lương Net là 30.000.000 đồng, giảm trừ bản thân 11.000.000 đồng, không người phụ thuộc.

Thu nhập quy đổi: 30.000.000 – 11.000.000 = 19.000.000 đồng

Thu nhập tính thuế = (19.000.000 – 1.650.000)/0,8 = 21.687.500 đồng

Thuế TNCN = 21.687.500 x 20% – 1.650.000 = 2.687.500 đồng

Bảo hiểm xã hội (lương Net là 30.000.000 đồng, lớn hơn 20 lần mức lương cơ sở là 1.490.000) nên = (20 x 1.490.000) x 8% = 2.384.000 đồng

Bảo hiểm y tế = (20 x 1.490.000) x 1,5% = 447.000 đồng

Bảo hiểm thất nghiệp 1%: 358.773 đồng

Lương Gross = 21.687.500 + 11.000.000 + (2.384.000 + 447.000 + 358.773) = 35.877.273 đồng

Hi vọng với những chia sẻ về lương Gross và Net, cũng như cách tính lương Gross sang Net và quy đổi lương Net sang Gross, bạn sẽ có thêm kiến thức về hai loại lương phổ biến này.

Pha Lê

Sao chép thành công