Tỷ lệ giá trên thu nhập P/E là gì và cách tính thế nào?

Tỷ lệ giá trên thu nhập hoặc tỷ lệ P/E là gì? Đó là một phép tính nhanh được sử dụng để đánh giá mức độ đắt hay rẻ của một cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào.

Tỷ lệ giá trên thu nhập Price/Earning – P/E là gì?

Cũng giống như một nhà thẩm định ước tính về giá trị căn nhà của bạn, tỷ lệ giá trên thu nhập P/E là một công cụ bạn có thể sử dụng để ước tính giá trị hợp lý của thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ P/E thể hiện mối quan hệ giữa giá cổ phiếu của một công ty và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Đây là một tỷ lệ phổ biến mang lại cho các nhà đầu tư cảm nhận tốt hơn về giá trị của công ty.

Thu nhập rất quan trọng khi định giá cổ phiếu của một công ty bởi vì các nhà đầu tư muốn biết mức lợi nhuận của một công ty và lợi nhuận của nó trong tương lai. Hơn nữa, nếu công ty không tăng trưởng và mức thu nhập hiện tại không đổi, thì P/E có thể được hiểu là số năm công ty sẽ trả lại số tiền đã trả cho mỗi cổ phiếu.

Tỷ lệ P/E cũng là một thước đo được sử dụng để giúp so sánh các cổ phiếu trong cùng ngành với nhau. Tỷ lệ P/E không hữu ích khi so sánh các cổ phiếu trong các ngành khác nhau hoặc những ngành sản xuất các sản phẩm và dịch vụ khác nhau.

Một số ngành được biết là có chỉ số P/E cao hơn nhiều so với các ngành khác, vì vậy chỉ nên so sánh các ngành tương tự với nhau.

“Tỷ lệ P/E chỉ đơn giản là giá cổ phiếu chia cho thu nhập của công ty trên mỗi cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định.”

Công thức tính tỷ lệ P/E

Tỷ lệ P/E được tính bằng cách chia giá cổ phiếu hiện tại của công ty cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Tỷ lệ P/E = Giá cổ phiếu hiện tại ÷ thu nhập trên mỗi cổ phiếu

Ví dụ, một công ty có cổ phiếu đang giao dịch ở mức 100.000 đồng và có thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng thì tỷ lệ PE = 100.000/10.000 = 10

Tỷ lệ P/E thể hiện điều gì?

Ý nghĩa của tỷ lệ P/E là gì? Về cơ bản, tỷ lệ P/E phản ánh tiềm năng thu nhập của một công ty trong mắt các nhà đầu tư.

Tỷ lệ P/E cao cho thấy rằng các nhà đầu tư tin rằng nó có tiềm năng tăng trưởng cao, trong khi tỷ lệ P/E thấp cho thấy rằng tăng trưởng dự kiến ​​sẽ chậm lại.

Nếu bạn đang cân nhắc mua cổ phần của một công ty, có thể hữu ích khi so sánh tỷ lệ P/E của công ty đó với tỷ lệ P/E của thị trường rộng lớn hơn và đặc biệt là các công ty khác trong cùng lĩnh vực.

Một công ty có tỷ lệ P/E cao hơn tất cả các công ty khác trong ngành có thể được coi là đắt và một công ty có tỷ lệ P/E thấp hơn nhiều có thể được coi là rẻ. Phải nói rằng, tỷ lệ P/E cao hơn có thể là dấu hiệu của một công ty có triển vọng tăng trưởng vượt trội.

Tỷ lệ P/E hiện tại của một công ty cần được xem xét kết hợp với tỷ lệ P/E trước đó và tương lai (dự kiến) cũng như hiệu quả và triển vọng tài chính rộng hơn, cũng như của các công ty cùng ngành và thị trường rộng lớn hơn.

Các ngành khác nhau có tỷ lệ P/E rất khác nhau.

Ví dụ, các ngành tăng trưởng chậm như tiện ích và dược phẩm thường sẽ có chỉ số P/E thấp hơn các ngành tăng trưởng nhanh hơn.

Các công ty lớn, có tên tuổi trả một phần lớn thu nhập bằng cổ tức cũng có khả năng có chỉ số P/E thấp hơn.

Tỷ lệ P/E cao

Các công ty có Tỷ lệ thu nhập giá cao thường được coi là cổ phiếu tăng trưởng. Điều này cho thấy hoạt động tích cực trong tương lai và các nhà đầu tư có kỳ vọng cao hơn về tăng trưởng thu nhập trong tương lai và sẵn sàng trả giá cao.

Nhược điểm của điều này là các cổ phiếu tăng trưởng thường có độ biến động cao hơn và điều này gây nhiều áp lực buộc các công ty phải làm nhiều hơn để thuyết phục cho việc định giá cao hơn của họ.

Vì lý do này, đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng nhiều khả năng sẽ được coi là một khoản đầu tư rủi ro. Cổ phiếu có tỷ lệ P/E cao cũng có thể được coi là định giá quá cao.

P/E thấp

Các công ty có tỷ lệ P/E thường được coi là cổ phiếu giá trị. Điều này có nghĩa là công ty bị định giá thấp bởi vì giá cổ phiếu của họ thấp hơn giá thị trường. 

Việc định giá sai này sẽ là một món hời lớn và sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư mua cổ phiếu trước khi thị trường thay đổi. Và khi điều này xảy ra, các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận do giá cổ phiếu cao hơn.

Tỷ lệ Giá/Thu nhập trên Tăng trưởng – Price/Earning to Grow (PEG) là gì?

Tỷ lệ PEG là tỷ lệ Giá/Thu nhập của công ty chia cho tốc độ tăng trưởng thu nhập của nó trong một khoảng thời gian (thường là 1-3 năm tới).

Tỷ lệ PEG điều chỉnh tỷ lệ P/E truyền thống bằng cách tính đến tốc độ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến ​​trong tương lai.

Ví dụ, một công ty X có Tỷ lệ P/E là 25 và Tỷ lệ tăng trưởng là 20% sẽ có tỷ lệ PEG là 1,25 (25/20 = 1,25).

Trong khi một công ty Y có Tỷ lệ P/E là 40 và Tỷ lệ tăng trưởng là 50% sẽ có Tỷ lệ PEG là 0,80 (40/50 = 0,80).

Thoạt nhìn có thể thấy cổ phiếu của công ty X hấp dẫn hơn vì tỷ lệ P/E của công ty X thấp. Nói cách khác, cổ phiếu công ty X đang bị đánh giá thấp.

Tuy nhiên, sau khi tính đến tỷ lệ PEG, có thể thấy cổ phiếu của công ty Y nên được đầu tư vì cổ phiếu của công ty Y đang có mức thấp hơn so với tiềm năng của nó.

Với cách giải thích P/E là gì cùng các thông tin liên quan, mong rằng bạn sẽ có được những kiến thức hữu ích.

Huỳnh Trâm

Sao chép thành công