Ministry of Industry and Trade là gì, trách nhiệm ra sao?

Ministry of Industry and Trade là gì? Ministry of Industry and Trade còn gọi là Bộ Công thương có nhiệm vụ tạo ra và duy trì một môi trường bình đẳng và thuận lợi hơn cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp và thương mại.

“Bộ Công Thương Ministry of Industry and Trade có nhiệm vụ xác định và thực hiện các chính sách nhằm kích thích ngành công nghiệp quốc gia, cũng như thương mại quốc gia và quốc tế.”

Trách nhiệm chính của Bộ Công Thương Ministry of Industry and Trade là gì?

Để hiểu rõ hơn về Ministry of Industry and Trade là gì, hãy cùng xem một số trách nhiệm chính của bộ này nhé.

– Xây dựng chiến lược phát triển, chủ trương, chính sách ngoại thương, hợp tác kinh tế quốc tế, soạn thảo các luật, quy định về thương mại trong nước và nước ngoài, hợp tác kinh tế và đầu tư nước ngoài, xây dựng các quy chế, quy định thực hiện. Nghiên cứu, đưa ra các đề xuất về hài hòa pháp luật trong nước về kinh tế thương mại cũng như đưa luật kinh tế thương mại của đất nước phù hợp với các hiệp định, hiệp định đa phương và song phương.

– Xây dựng kế hoạch phát triển thương mại nội địa, nghiên cứu, đề xuất đổi mới hệ thống phân phối thương mại, thúc đẩy và phát triển thị trường thành thị và nông thôn, thúc đẩy tái cơ cấu ngành phân phối thương mại và cải tiến phương thức phân phối và vận hành chuỗi cửa hàng, hậu cần hiện đại và thương mại điện tử.

– Theo dõi, phân tích hoạt động thị trường và cung cầu hàng hoá, tổ chức điều chỉnh cung cầu thị trường những mặt hàng tiêu dùng chính và điều tiết phân phối tư liệu sản xuất chủ yếu.

–  Nghiên cứu, đề ra các biện pháp điều tiết hàng hóa xuất nhập khẩu, lập danh mục hàng hóa, tổ chức thực hiện kế hoạch hạn ngạch xuất nhập khẩu, quyết định số lượng hạn ngạch và cấp giấy phép; soạn thảo và thực hiện chính sách đấu thầu hạn ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu.

–  Xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến thương mại công nghệ, giám sát việc nhập khẩu công nghệ, nhập khẩu thiết bị, xuất khẩu công nghệ trong nước thuộc diện hạn chế xuất khẩu, tái xuất công nghệ nhập khẩu.

–  Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chính sách hợp tác kinh tế thương mại đa phương và song phương, chịu trách nhiệm đàm phán đa phương và song phương về các vấn đề kinh tế thương mại, đàm phán với bên nước ngoài, ký các văn bản liên quan và giám sát thực hiện.

Thiết lập các cơ chế liên lạc đa phương và song phương giữa các chính phủ về kinh tế và thương mại và tổ chức các công việc liên quan. Xử lý các vấn đề lớn trong các mối quan hệ kinh tế và thương mại của từng quốc gia cụ thể, điều chỉnh các hoạt động kinh tế thương mại với các quốc gia không có quan hệ ngoại giao.

– Chỉ đạo chung cho các nỗ lực trên phạm vi toàn quốc trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Xây dựng và thực thi chính sách đầu tư nước ngoài, đề án cải cách, tham gia xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch trung hạn, dài hạn để sử dụng vốn đầu tư nước ngoài.

– Kiểm tra và chấp thuận việc thành lập và thay đổi đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc kinh doanh trong lĩnh vực hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh theo quản lý hạn ngạch. Giám sát việc thực thi pháp luật, quy chế, hợp đồng và quy chế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Hướng dẫn và giám sát các nỗ lực trên toàn quốc trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và các cơ hội kinh doanh khác, cũng như việc thành lập và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại quốc gia đó.

– Chịu trách nhiệm về các nỗ lực hợp tác kinh tế đối ngoại của đất nước. Xây dựng và thực hiện các chính sách, quy định về hợp tác kinh tế đối ngoại, hướng dẫn và theo dõi việc điều tiết các dự án hợp đồng ở nước ngoài, hợp tác lao động và các doanh nghiệp tư vấn thiết kế.

Đề ra các biện pháp hành chính và các chính sách cụ thể hướng dẫn đầu tư ra nước ngoài. Chấp thuận cho các công ty trong nước đầu tư, thành lập các cơ sở ở nước ngoài (không bao gồm các công ty tài chính) và giám sát hoạt động của họ.

Tên gọi tương đương Bộ Công thương ở các nước trên thế giới

–  Algeria: Ministry of Industry and Mines – Bộ Công nghiệp và Khoáng sản

–  Campuchia: Ministry of Industry, Mining and Energy – Bộ Công nghiệp, Khai thác và Năng lượng

–  Ai Cập: Ministry of Industry, Trade and Small Industries – Bộ Công thương và Công nghiệp nhỏ

–  Pháp: Ministry of Economy, Finance and Industry – Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp

–  Mỹ: Department of Commerce – Bộ Thương mại

–  Thái Lan: Ministry of Industry – Bộ Công nghiệp

Hi vọng những chia sẻ trên đây đã giúp bạn hiểu rõ Ministry of Industry and Trade là gì. Hãy truy cập Careerlink.vn để biết thêm nhiều thuật ngữ kinh tế khác nhé.

Trâm Nguyễn

Sao chép thành công