Holding period return là gì và công thức tính

Một trong những khái niệm bạn cần nắm vững khi bắt đầu tham gia đầu tư, đó là holding period return là gì. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về thuật ngữ này nhé.

Holding period return là gì?

Holding period return (HPR) còn gọi là lợi tức nắm giữ định kỳ, có nghĩa là tổng lợi nhuận thu được trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể đo lợi tức nắm giữ trong các khoảng thời gian rất ngắn, chẳng hạn như một ngày hoặc hàng thập kỷ. Đây là một trong những thước đo đơn giản và quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả đầu tư.

“Lợi tức nắm giữ định kỳ (HPR) ghi lại cả sự thay đổi giá trị khoản đầu tư theo thời gian và bất kỳ lợi ích định kỳ nào bạn nhận được từ nó.”

Một số đặc điểm của thời gian nắm giữ

Thời gian nắm giữ được sử dụng để tính lãi hoặc lỗ vốn đầu tư. Bất kỳ khoản đầu tư nào có thời hạn nắm giữ dưới một năm sẽ là khoản nắm giữ ngắn hạn (tùy thuộc vào loại tài sản).

Thời gian nắm giữ được tính toán, bắt đầu vào ngày sau khi mua lại tài sản và tiếp tục cho đến ngày thanh lý hoặc bán tài sản đó. Thời hạn nắm giữ xác định tác động của thuế. Trong trường hợp là bất động sản, thời hạn nắm giữ được tính từ ngày tài sản được đặt hoặc ngày sở hữu bất động sản đó.

Khi nói đến tài sản được tặng, cổ phiếu hoặc chứng khoán, thời gian nắm giữ cũng bao gồm thời gian mà người đã trao cho bạn tài sản. Khi nói đến tài sản hoặc cổ phiếu được thừa kế, thời gian nắm giữ của bạn tự động được coi là hơn một năm. Điều này được áp dụng, bất kể thời gian nắm giữ thực tế là bao nhiêu.

Công thức tính lợi tức nắm giữ định kỳ

Công thức chung để tính lợi tức nắm giữ HPR là:

HPR = Thu nhập + (Giá trị cuối kỳ – Giá trị đầu kỳ)/Giá trị đầu kỳ

Nếu muốn tính HPR hàng năm, bạn có thể sử dụng công thức sau:

HPR hàng năm = (1+lợi tức nắm giữ)1/n – 1

Lợi tức nắm giữ định kỳ cũng có thể được tính toán hàng quý. Sử dụng công thức bên dưới, bạn có thể chuyển HPR hàng quý thành HPR hàng năm:

HPR hàng năm = (1 + r1) (1 + r2) (1 + r3) (1 + r4)

Trong đó: r1, r2, r3, r4 là lợi tức nắm giữ hàng quý

Ví dụ về lợi tức nắm giữ định kỳ

Để hiểu rõ hơn về lợi tức nắm giữ Holding period return là gì, hãy tham khảo ví dụ sau.

Ba năm trước, X đầu tư 100 triệu vào cổ phiếu của ABC Corp. Mỗi năm, công ty chia cổ tức cho các cổ đông. Mỗi năm, X nhận được 1triệu tiền cổ tức. Lưu ý rằng vì X nhận được 1 triệu tiền cổ tức mỗi năm nên tổng thu nhập của anh ta là 3 triệu. Hôm nay, X đã bán cổ phiếu của mình với giá 120 triệu và X muốn xác định HPR của khoản đầu tư của mình.

Sử dụng công thức HPR, chúng ta có thể tìm thấy những điều sau:

HPR = 3tr + (120tr – 100tr)/100tr = 0,23 hoặc 23%

Như vậy, khoản đầu tư của X vào cổ phiếu của ABC Corp đã kiếm được 23% trong toàn bộ thời gian nắm giữ khoản đầu tư.

Lợi tức nắm giữ định kỳ có thể là số âm không?

Lợi tức nắm giữ định kỳ của cổ phiếu phổ thông là tỷ suất lợi nhuận bạn kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định dựa trên sự thay đổi giá cổ phiếu và cổ tức bạn nhận được từ cổ phiếu. Lợi tức nắm giữ âm có nghĩa là khoản đầu tư sẽ mất tiền.

Lợi tức nắm giữ có thể âm khi nhà đầu tư bỏ tiền vào một công ty mà do quản lý kém hoặc các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty, họ gặp khó khăn trong suốt thời gian đầu tư.

Sự khác biệt giữa lợi tức kỳ vọng và tổng lợi tức nắm giữ là gì?

Lợi tức nắm giữ định kỳ là tổng lợi tức trong một số khoản đầu tư hoặc thời gian “nắm giữ”. Lợi tức kỳ vọng là lợi tức dựa trên khoản lợi nhuận trung bình có thể nhận được từ một khoản đầu tư.

Lợi ích nắm giữ định kỳ quan trọng như thế nào trong đầu tư?

Lợi tức nắm giữ định kỳ là một thước đo cơ bản trong đầu tư. Thước đo này cung cấp một cái nhìn toàn diện về hoạt động tài chính của một tài sản hoặc khoản đầu tư vì nó xem xét sự đánh giá cao của khoản đầu tư, cũng như phân phối thu nhập liên quan đến tài sản đó.

Tất cả các loại đầu tư đều đi kèm với rủi ro và không có cách nào để xác định chính xác mức độ rủi ro vì có rất nhiều biến số liên quan, từ kết quả hoạt động trong quá khứ và hiện tại đến các yếu tố kinh tế vi mô và vĩ mô… Cũng không có cách nào để loại bỏ rủi ro hoàn toàn, đó là lý do tại sao các nhà đầu tư luôn nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để quản lý rủi ro tốt hơn.

Một cách tốt khác để quản lý rủi ro là tính toán holding period return là gì. Nhưng trong khi các khoản đầu tư có rủi ro cao hơn mang lại lợi nhuận cao hơn, thì rất ít người sẽ đầu tư vào tài sản có rủi ro cao nhất chỉ vì lời hứa đó. Làm như vậy đơn giản là không khôn ngoan và mọi người có mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau.

Trâm Nguyễn

 

 

Sao chép thành công