Free float là gì? Tại sao free float lại quan trọng?

Free float là gì?

Free float còn được gọi là cổ phiếu chuyển nhượng công khai hay cổ phiếu chuyển nhượng tự do, free float đề cập đến số lượng cổ phiếu đang lưu hành của một công ty thuộc sở hữu của các nhà đầu tư, không bao gồm cổ phiếu bị khóa bởi các nhà quản lý và nhân viên công ty, các nhà đầu tư có lợi ích kiểm soát và các bên khác.

Nói một cách đơn giản, thuật ngữ này được sử dụng để mô tả số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch trên thị trường. Đôi khi, con số này được coi là một cách tốt hơn để xác định vốn hóa thị trường, vì nó cho thấy được giá trị chính xác của công ty.

“Cổ phiếu chuyển nhượng tự do của một công ty đề cập đến số lượng cổ phiếu đang lưu hành có sẵn để giao dịch trên thị trường.”

 

Tại sao free float lại quan trọng?

Cổ phiếu chuyển nhượng tự do của một công ty rất quan trọng đối với các nhà đầu tư tiềm năng vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự biến động cổ phiếu của công ty. Các cổ phiếu có tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng nhỏ có xu hướng biến động nhiều hơn vì chỉ có một số lượng hạn chế cổ phiếu có thể được mua hoặc bán trong trường hợp có tin tức giao dịch lớn. Vì lý do tương tự, các công ty có số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do lớn hơn thường ít biến động hơn.

Các nhà đầu tư tổ chức thích đầu tư vào các cổ phiếu có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn, vì họ có thể mua hoặc bán một số lượng đáng kể cổ phiếu mà không ảnh hưởng nhiều đến giá cổ phiếu.

Cách tính free float

Free float được tính bằng cách lấy cổ phiếu đang lưu hành trừ đi cổ phiếu bị hạn chế.

Free Float = Cổ phiếu đang lưu hành – Cổ phiếu bị hạn chế

Ví dụ, một công ty có tổng cộng 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, trong đó 1 triệu cổ phiếu bị hạn chế, do CEO của công ty nắm giữ. Do đó, theo công thức trên, lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng của công ty là 4 triệu cổ phiếu.

Ban quản lý của công ty có thể kiểm soát số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Chẳng hạn, một công ty có thể tăng lượng cổ phiếu tự do bằng cách tiến hành chia tách cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu trong đợt chào bán.

Tỷ lệ free float là gì?

Tỷ lệ free float còn được gọi là tỷ lệ phần trăm cổ phiếu chuyển nhượng tự do trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, chỉ đơn giản là hiển thị tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành được giao dịch tự do. Trong ví dụ trước, tỷ lệ thả nổi tự do sẽ là 90%.

Tỉ lệ free float = Số cổ phiếu chuyển nhượng tự do/số cổ phiếu hạn chế

Trong ví dụ trước, tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng tự do là 80% (4tr/5tr).

Cách tăng hoặc giảm khối lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do

Số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty có thể giảm hoặc tăng do các quyết định của ban quản lý. Ví dụ, một công ty có thể tăng lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do bằng cách bán cổ phiếu trong đợt chào bán lần hai hoặc tiến hành chia tách cổ phiếu.

Ngoài ra, khi cổ phiếu bị hạn chế trở nên không bị hạn chế, thì cổ phiếu không bị hạn chế sẽ tăng tỷ lệ lưu hành tự do. Ngược lại, một công ty có thể giảm tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng tự do bằng cách thực hiện mua lại cổ phiếu hoặc chia tách cổ phiếu ngược lại.

Phương pháp free float là gì?

Tìm hiểu về free float chắc chắn bạn cũng sẽ thắc mắc phương pháp free float là gì. Đây là cách tính giá trị vốn hóa thị trường (market capitalization) của các công ty cơ sở của chỉ số thị trường chứng khoán. Với phương pháp free-float, market capitalization được tính bằng cách lấy giá vốn và nhân với số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường.

Thay vì sử dụng tất cả các cổ phiếu (cả cổ phiếu đang lưu hành và hạn chế), như trường hợp của phương pháp vốn hóa thị trường đầy đủ, phương pháp free-float loại trừ cổ phiếu bị hạn chế.

Ví dụ về phương pháp Free-Float

Giả sử rằng cổ phiếu X đang giao dịch ở mức 100 ngàn đồng và có tổng cộng 125.000 cổ phiếu. Trong số lượng này, 25.000 cổ phiếu bị khóa (có nghĩa là chúng được nắm giữ bởi các nhà đầu tư tổ chức lớn và ban quản lý công ty và không sẵn sàng để giao dịch).

Sử dụng phương pháp free-float, vốn hóa thị trường của X là 100.000 x 100.000 (tổng số cổ phiếu có sẵn để giao dịch) = 10 tỷ đồng.

Cổ phiếu đang lưu hành (Outstanding shares)

Cổ phiếu đang lưu hành là số lượng cổ phiếu mà một công ty phát hành để giao dịch. Đây là những cổ phiếu được các cổ đông nắm giữ và giao dịch tích cực.

Nói một cách đơn giản hơn, một công ty không phải lúc nào cũng kêu gọi toàn bộ số tiền đủ điều kiện từ công chúng cùng một lúc. Tỷ lệ vốn được phép phát hành ra công chúng được gọi là vốn phát hành. Sau khi trừ đi cổ phiếu quỹ, số dư được gọi là cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu đang lưu hành bao gồm cổ phiếu do các giám đốc, nhân viên nắm giữ dưới dạng cổ phiếu được phát hành cho người lao động lâu năm có thành tích tốt (ESOP) hoặc vốn chủ sở hữu, các nhà đầu tư tổ chức và công chúng nói chung

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành này tăng lên khi công ty phát hành thêm cổ phiếu. Cũng có khả năng số cổ phiếu này giảm. Điều này xảy ra khi công ty mua lại cổ phần của mình. Nhưng trừ khi có bất kỳ hoạt động mua lại hoặc hủy niêm yết nào, điều này thường là tĩnh hoặc đang tăng lên.

Bạn đã giải đáp được thắc mắc của mình về free float là gì chưa? Hi vọng bạn đã nhận được những thông tin thật hữu ích.

Trâm Nguyễn

Sao chép thành công