Việc làm Thủ Kho

Tìm thấy 1 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thủ Kho"

  • Xem:
  • |
Nhân Viên Kho Thương lượng Chuỗi Nhà Hàng Shifu - Nhập xuất hàng cho các Outlet - Kiểm kê hàng tồn mỗi ngày - Báo cáo hàng tồn kho hàng ngày cho các bộ phận liên quan - Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp qua buổi phỏng vấn
Hồ Chí Minh 20-10-2014
Chuỗi Nhà Hàng Shifu