Tìm thấy 4 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Thị xã Sơn Tây"

Xem:

|

Chức Danh Lương Địa điểm Ngày đăng

Nhân Viên Khai Thác

Lan Chi Busine.ss Co., Ltd

- Chủ động tìm kiếm các nhà cung cấp - Tư vấn cho Trưởng phòng khai thác lựa chọn nhà cung cấp theo đúng tiêu chuẩn đã đề ra - Quản lý hàng xuất, nhập, tồn theo nghành hàng mình ...

Ngành nghề việc làm: Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại , Vật tư/ Mua hàng , Bán hàng

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ

Hà Nội

Trưởng Ngành Hàng

Lan Chi Busine.ss Co., Ltd

- Truyền đạt thông tin và khuyến khích sự phát triển ý tưởng của nhân viên - Đào tạo và phát triển nhân viên trong bộ phận - Giám sát việc đặt hàng đầy đu...

Ngành nghề việc làm: Dịch vụ khách hàng , Bán hàng

Thương lượng

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh – Thực Hiện Dự Án

Lan Chi Busine.ss Co., Ltd

- Lên kế hoạch kinh doanh cho các dự án, triển khai xây dựng quan hệ khách hàng, phát triển, tạo lập mạng lưới kinh doanh - Liên hệ với các nhà cung cấp - Duy trì những quan hệ k...

Ngành nghề việc làm: Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại , Bán hàng

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ

Hà Nội

Nhân Viên Điều Hành Kinh Doanh

Lan Chi Busine.ss Co., Ltd

- Xây dựng kế hoạch doanh số và phát triển điểm bán mới; - Huấn luyện NV bán hàng, trưng bày; - Thực hiện các chương trình trưng bày hàng hóa , các chương trình hổ trợ, khuyến mã...

Ngành nghề việc làm: Dịch vụ khách hàng , Bán hàng

Thương lượng

Hà Nội