Tìm thấy 14 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Người nước ngoài"

Retails Manager

CÔNG TY TNHH IVI - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

19-05-2015

Guest House Manager

CareerLink’s Client - Nước Ngoài

400USD - 600USD | Quản lý / Trưởng phòng

18-05-2015

Accounting cum Finance Manager (Đà Nẵng)

CareerLink’s Client - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

16-05-2015

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Sansei Vietnam Ltd.,Co - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

04-05-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng