Tìm thấy 19 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Người nước ngoài"

Guest House Manager

CareerLink’s Client - Nước Ngoài

400USD - 600USD | Quản lý / Trưởng phòng

17-04-2015

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Sansei Vietnam Ltd.,Co - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

17-04-2015

Accounting cum Finance Manager (Đà Nẵng)

CareerLink’s Client - Đà Nẵng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

15-04-2015

PROJECT MANAGER

Công Ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hoàng Lâm - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06-04-2015

Retails Manager

CÔNG TY TNHH IVI - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

03-04-2015

International Account Manager

Tan Khoa Distribution Corporation - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

24-04-2015

Service Conciergerie Easia (Tourism, Foreigner)

EASIA TRAVEL - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

15-04-2015

CUSTOMER CARE (Tourism Field, Foreigner)

EASIA TRAVEL - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

15-04-2015

Architect (Strong Skill In Detail And Design)

FRANCE VIETNAM ARCHITECTURE JSC - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10-04-2015

Art Director

Glass Egg Digital Media - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07-04-2015

Art Leader

Glass Egg Digital Media - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07-04-2015

Senior 3D Artist

Glass Egg Digital Media - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07-04-2015

English Teacher

Lac Hong Bilingual School - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

16-03-2015

GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

Trung Tâm Nhật Ngữ KOKORO - Đà Nẵng

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

12-03-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng