Tag: Việc làm tuyển dụng Kế Toán

Tìm thấy 532 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Kế Toán"

  • Xem:
  • |
Senior Accountant (Construction Project) 900USD - 1,300USD CareerLink’s Client - Manage all accounting activities of construction project; - Ensure all transaction, system and procedures are in compliance with all Vietnamese accounting standards and internal...
Hồ Chí Minh 21-04-2014
Ngành nghề việc làm: Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán
Senior Cost Analysis (Binh Phuoc- Binh Duong) 1,000USD - 1,200USD CareerLink’s Client - Perform Yearly Budgeting preparation, Monitoring & Control - Maintain standard cost periodically (Monthly, Quarterly, Yearly basis) - Perform Month End closing activities: Manu...
Bình Phước 21-04-2014
Nhân Viên Kế Toán tại Hà Tiên - Kiên Lương Thương lượng FPT Telecom - Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán của chi nhánh; - Kiểm tra, cân đối tình hình công nợ phải thu, phải trả của chi nhánh; - Thực hiện các nghiệp vụ khác như: kế toán ...
Kiên Giang 19-04-2014
FPT Telecom
Ngành nghề việc làm: Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Có Kinh Nghiệm Thương lượng Công Ty TNHH Midori Safety Footwear Việt Nam - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn
Quảng Nam 19-04-2014
Chuyên Viên Giải Tỏa Đền Bù Cạnh tranh C.T Retail & Hospitality - Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng pháp luật - Đo, vẽ thực trạng khu đất dự án - Lập phương án bồi thường tổng thể, kiểm kê vật kiến trúc, ...
Hồ Chí Minh 19-04-2014
C.T Retail & Hospitality
CFO 2,000USD - 3,000USD C.T Retail & Hospitality - Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng các chiến lược phát triển trung – dài hạn của Tập đoàn. Phân tích cấu trúc và quản lý các rủi ro về tài chính để báo cáo kịp thời cho ...
Hồ Chí Minh 19-04-2014
C.T Retail & Hospitality
Kế Toán Tổng Hợp Thương lượng FOUR P Co., Ltd - Kiếm tra các công việc của kế toán thanh toán, kế toán công nợ. - Kiểm tra tính hợp lý, chính xác của định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm soát thu – chi, chi phí. ...
Hà Nội 18-04-2014
FOUR P Co., Ltd
Ngành nghề việc làm: Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Thương lượng Công Ty TNHH Cao Phong - (Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn) - Số lượng: 04 người - Kiểm tra, báo cáo việc luân chuyển hàng hóa - Kiểm tra, báo cáo việc luân chuyển tiền tệ - Theo dõi, báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ và kiểm quỹ định ...
Cà Mau 18-04-2014
Công Ty TNHH Cao Phong - (Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn)
Ngành nghề việc làm: Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán
Sales Staff 1,000USD CareerLink’s Client - Assist to Manager and act as main imported feed products seller and manage logistics, accounting etc for sales .
Hà Nội 18-04-2014
Senior Accountant Thương lượng CareerLink’s Client - Quản lý dữ liệu, chứng từ, báo cáo của khách hàng. - Liên lạc để nhận những yêu cầu từ khách hàng. - Tư vấn cho khách hàng những công việc liên quan đến kế toán. - Và các công...
Hồ Chí Minh 18-04-2014
NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG Thương lượng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Số lượng tuyển: 12 - Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại chương trình của công ty tới khách hàng - Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng và sau khi bán hàng. - Thực hiện chươn...
Hà Nội 17-04-2014
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG - Phúc Yên Thương lượng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Số lượng tuyển: 12 - Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại chương trình của công ty tới khách hàng - Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng và sau khi bán hàng. - Thực hiện chươn...
Vĩnh Phúc 17-04-2014
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG Thương lượng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Số lượng tuyển: 12 - Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại chương trình của công ty tới khách hàng - Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng và sau khi bán hàng. - Thực hiện chươn...
Thanh Hóa 17-04-2014
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG Thương lượng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Số lượng tuyển: 12 - Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại chương trình của công ty tới khách hàng - Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng và sau khi bán hàng. - Thực hiện chươn...
Thái Nguyên 17-04-2014
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG Thương lượng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Số lượng tuyển: 12 - Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại chương trình của công ty tới khách hàng - Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng và sau khi bán hàng. - Thực hiện chươn...
Nghệ An 17-04-2014
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG Thương lượng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Số lượng tuyển: 12 - Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại chương trình của công ty tới khách hàng - Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng và sau khi bán hàng. - Thực hiện chươn...
Thái Bình 17-04-2014
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG Thương lượng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Số lượng tuyển: 12 - Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại chương trình của công ty tới khách hàng - Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng và sau khi bán hàng. - Thực hiện chươn...
Đắk Lắk 17-04-2014
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG Thương lượng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Số lượng tuyển: 12 - Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại chương trình của công ty tới khách hàng - Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng và sau khi bán hàng. - Thực hiện chươn...
Nam Định 17-04-2014
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG Thương lượng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Số lượng tuyển: 12 - Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại chương trình của công ty tới khách hàng - Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng và sau khi bán hàng. - Thực hiện chươn...
Hải Dương 17-04-2014
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG - Việt Trì Thương lượng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Số lượng tuyển: 12 - Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại chương trình của công ty tới khách hàng - Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng và sau khi bán hàng. - Thực hiện chươn...
Phú Thọ 17-04-2014
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG - Vĩnh Yên Thương lượng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Số lượng tuyển: 12 - Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại chương trình của công ty tới khách hàng - Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng và sau khi bán hàng. - Thực hiện chươn...
Vĩnh Phúc 17-04-2014
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
NHÂN VIÊN KHÁCH HÀNG Thương lượng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Số lượng tuyển: 12 - Tư vấn trực tiếp và qua điện thoại chương trình của công ty tới khách hàng - Chăm sóc khách hàng trước khi bán hàng và sau khi bán hàng. - Thực hiện chươn...
Bắc Giang 17-04-2014
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương
Nhân Viên Quản Lý Công Nợ Tại Hà Nội Cạnh tranh FPT Telecom - Quản lý hóa đơn, chứng từ thanh toán - Quản lý các đối tác thu cước trong khu vực được phân công: hỗ trợ và đôn đốc các đối tác thu cước hoàn thành chỉ tiêu công nợ - Thực hiệ...
Hà Nội 17-04-2014
FPT Telecom
Ngành nghề việc làm: Tư vấn , Dịch vụ khách hàng , Viễn Thông
Nhân Viên Thẩm Định - Quảng Nam, Quảng Ngãi Thương lượng FE Credit - VPBank Consumer Finance - Thực hiện công tác thẩm định thông tin tại nhà khách hàng theo khu vực được phân công - Kiểm tra và đối chiếu thông tin trong đơn vay được cung cấp bởi khách hàng - Thu thập và...
FE Credit - VPBank Consumer Finance
Thủ Kho ( Làm việc tại KCN Long Thành) Thương lượng Xí Nghiệp Rostaing Vietnam - Quản lý kho vật tư hàng hóa, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ tại kho - Phụ trách an toàn giao nhận tại kho theo yêu cầu. - Xuất nhập vật tư hàng hóa và g...
Đồng Nai 17-04-2014
Xí Nghiệp Rostaing Vietnam
Accountant and Tax Consultant Staff 500USD - 700USD CareerLink’s Client - Quản lý, cập nhất sổ sách kế toán: kiểm tra chứng từ của khách hàng, làm những báo cáo (GTGT, TNDN, TNCN, Thuế nhà thầu...), làm báo cáo tài chính. - Kiểm tra chứng từ số liệu k...
Hà Nội 17-04-2014
Ngành nghề việc làm: Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán
Accounting Staff (Tiếng Nhật N3) Thương lượng CareerLink’s Client - Các công việc liên quan đến kế toán như: kiểm tra chứng từ, nhập dữ liệu, tính giá thành sản phẩm, ... - Làm việc tại KCN Thăng Long, Đông An, Hà Nội. - Có xe công ty đón từ tr...
Hà Nội 17-04-2014
General Accountant (Consultant) 800USD CareerLink’s Client * Bookkeeping: - Receive and check documents provided by Clients - Prepare VAT, PIT, CIT, FCT and other tax returns (if any) - Process bookkeeping and input to accounting softwa...
Hồ Chí Minh 17-04-2014
Ngành nghề việc làm: Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán , Tư vấn
Trưởng Bộ Phận Tiền Lương Thương lượng Chi Nhánh Công Ty CP Cửa Sổ Nhựa Châu Âu - Chịu trách nhiệm quản lý điều hành bộ phận Chế độ chính sách, thực hiện ,các nghiệp vụ về tiền lương và các chế độ chính sách cho NLĐ … - Chịu trách nhiệm xây dựng các qu...
Hà Nội 16-04-2014
Chi Nhánh Công Ty CP Cửa Sổ Nhựa Châu Âu
Ngành nghề việc làm: Thư ký/ Hành chánh , Nhân sự
Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm Kế Toán- HN Thương lượng CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM * Mô tả chi tiết công việc: - Triển khai các hợp đồng cung cấp phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp - Hướng dẫn và đào tạo cho cán bộ, nhân viên phòng kế toán sử dụng thành thạo...
Hà Nội 16-04-2014
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM