Tìm thấy 379 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

Quản Lý Dự Án (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hà Nội

2,000USD - 2,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

02-04-2015

Trợ Lý Giám Sát Sản Xuất (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

02-04-2015

Sales Manager ( Japanese + English )

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,200USD - 3,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

01-04-2015

Business Consultant (Nhật + Anh)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

500USD - 1,000USD | Nhân viên

01-04-2015

Thông Dịch Tiếng Nhật (N3 / N2)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

400USD - 600USD | Nhân viên

01-04-2015

BSE (Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,400USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

01-04-2015

Comtor

Công ty cổ phần Asian Tech - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên

31-03-2015

Nhân Viên Q/A (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

31-03-2015

GA & Accounting Manager (TJD094) (Japanese)

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,300USD | Quản lý / Trưởng phòng

31-03-2015

Nhân Viên Trợ Lý Kinh Doanh - Tiếng Nhật tốt

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

31-03-2015

Thông Dịch Tiếng Nhật (N2)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

500USD - 800USD | Nhân viên

31-03-2015

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng Cơ (Tiếng Anh/Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

31-03-2015

Kỹ Sư Cầu Nối (Tiếng Nhật N2)

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,100USD - 1,300USD | Quản lý / Trưởng phòng

31-03-2015

Sale Support Cho Thị Trường Tiếng Nhật

FPT Software - Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên

30-03-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng