Tìm thấy 328 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

Xem:

|

Chức Danh Công ty Địa điểm Ngày đăng
Trợ Lý Quản Lý (Tiếng Nhật) Azumaya Hotel Hồ Chí Minh 28-03-2015
NHÂN VIÊN KINH DOANH ( TIẾNG NHẬT - NAM ) Công Ty SANKEI (VIỆT NAM) Hồ Chí Minh 28-03-2015
TRỢ LÝ KINH DOANH ( TIẾNG NHẬT - NỮ) Công Ty SANKEI (VIỆT NAM) Hồ Chí Minh 28-03-2015
Japanese Interpreter RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. Hưng Yên 27-03-2015
NV Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật, Hàn, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia FPT Software Hồ Chí Minh 27-03-2015
Biên Phiên Dịch Viên Các Thứ Tiếng FPT Software Hà Nội 27-03-2015
NV Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật FPT Software Hà Nội 27-03-2015
Nhân Viên Auto Cad (Tiếng Nhật) Công Ty EMAR VIET NAM Hồ Chí Minh 27-03-2015
Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Nhật) Công Ty EMAR VIET NAM Hồ Chí Minh 27-03-2015
Biên Dịch Viên Tiếng Nhật - Tiếng Anh Công ty Cổ Phần MOCAP Việt Nam Hà Nội 27-03-2015
Java Programmer CareerLink’s Client Hà Nội 27-03-2015
Quản Lý Giám Sát Hàng May Mặc (Tiếng Nhật tốt) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 27-03-2015
Giám Sát Kinh Doanh Kiểm Hàng May Mặc (Tiếng Nhật N2) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 27-03-2015
Sales Senior Staff ( Japanese ) CareerLink’s Client Hà Nội 27-03-2015
Project Leader CareerLink’s Client Hà Nội 27-03-2015
Strategy Planning Assistant Manager (Japanese N1 + English good) CareerLink’s Client Bình Dương 27-03-2015
Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Nhật N2) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 27-03-2015
Nhân Viên Tiếng Nhật - Bộ Phận Luật (Tiếng Nhật N1 + Tiếng Anh) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 27-03-2015
Sales & Marketing Staff ( Japanese or English ) CareerLink’s Client Hà Nội 27-03-2015
Quản Lý Sản Xuất CareerLink’s Client Bình Dương 27-03-2015
Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng - Không Cần Kinh Nghiệm (Tiếng Nhật N2) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 27-03-2015
Software Project Leader (Tiếng Nhật) CareerLink’s Client Hà Nội 27-03-2015
Kỹ Sư Điện (Tiếng Nhật ) CareerLink’s Client Hà Nội 27-03-2015
Trưởng Bộ Phận Sơn- Đồng Nai (Nhật hoặc Anh) CareerLink’s Client Đồng Nai 27-03-2015
Business Consultant (Tiếng Nhật N2) CareerLink’s Client Bình Dương
Hồ Chí Minh
27-03-2015
Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật (Hưng Yên) CareerLink’s Client Hưng Yên 27-03-2015
Japanese Project Leader ( Tiếng Nhật ) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 27-03-2015
Phiên Dịch Tiếng Nhật & Quản Lý Sản Xuất ( May Mặc ) CareerLink’s Client Bình Định 27-03-2015
Admin Assistant (Japanese) RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. Hà Nội 26-03-2015
Purchasing Supervisor (Nhật + Anh) CareerLink’s Client Đồng Nai 26-03-2015