Kết quả tìm kiếm việc làm | việc làm Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tìm thấy 380 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

  • Xem:
  • |
Chức Danh Công ty Địa điểm Ngày đăng
Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (Bình Dương) CareerLink’s Client Bình Dương 22-12-2014
Software Developer (Java,.NET tiếng nhật) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 22-12-2014
Production Leader - Tiếng Nhật tốt (Đồng Nai) CareerLink’s Client Đồng Nai 21-12-2014
Technical Leader (Tiếng Nhật N3) CareerLink’s Client Đồng Nai 21-12-2014
QA Leader (Nhật + Anh) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 21-12-2014
Bus Operation Staff / Manager (English or Japanese) CareerLink’s Client Bình Dương 21-12-2014
Kỹ Sư Cơ / Điện Biết Tiếng Nhật (Trình Độ N3) CareerLink’s Client Đồng Nai 21-12-2014
Trưởng Bộ Phận Sơn- Đồng Nai (Tiếng Nhật N3) CareerLink’s Client Đồng Nai 21-12-2014
Web Developer (LAMP, N2) CareerLink’s Client Nhật Bản 21-12-2014
Japanese Project Leader ( Tiếng Nhật ) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 21-12-2014
Phiên Dịch Tiếng Nhật & Quản Lý Sản Xuất ( May Mặc ) CareerLink’s Client Bình Định 21-12-2014
Sales & Marketing Staff ( Japanese or English ) CareerLink’s Client Hà Nội 20-12-2014
Nhân Viên Hành chính (Tiếng Nhật N3) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 20-12-2014
Nhân Viên Kỹ Thuật Đúc Ép Nhựa Công Nghiệp ( Tiếng Nhật N3) CareerLink’s Client Bình Dương 20-12-2014
Web Producer (N1) CareerLink’s Client Nhật Bản 20-12-2014
Programmer (N2) CareerLink’s Client Nhật Bản 20-12-2014
System Engineer (N2) CareerLink’s Client Nhật Bản 20-12-2014
Project Manager (N2) CareerLink’s Client Nhật Bản 20-12-2014
Factory Manager Forval Vietnam Co., Ltd Đồng Nai 19-12-2014
Quality Control Staff (Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật N3) CareerLink’s Client Hải Phòng 19-12-2014
IT Development / Các Chuyên Gia CNTT (New graduates OK) Fois Vietnam Hồ Chí Minh 19-12-2014
Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng - Không Cần Kinh Nghiệm (Tiếng Nhật N2) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 19-12-2014
Trưởng Nhóm Phiên Dịch Tiếng Nhật CareerLink’s Client Hà Nội 19-12-2014
Trưởng Văn Phòng Đại Diện ( Tiếng Anh & Tiếng Nhật ) CareerLink’s Client Hà Nội 19-12-2014
Software Project Leader (Tiếng Nhật) CareerLink’s Client Hà Nội 19-12-2014
Trưởng Phòng Chất Lượng (Nhật + Anh) CareerLink’s Client Bình Dương 19-12-2014
Kỹ Sư Điện (Tiếng Nhật ) CareerLink’s Client Hà Nội 19-12-2014
Assistant to General Director ( Anh+ Nhật tốt) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 19-12-2014
Thư Ký Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật CareerLink’s Client Bắc Ninh 19-12-2014
Biên Phiên Dịch Phòng Sản Xuất (Tiếng Nhật ) CareerLink’s Client Hà Nội 19-12-2014