Kết quả tìm kiếm việc làm | việc làm Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tìm thấy 378 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Biên phiên dịch (tiếng Nhật)"

  • Xem:
  • |
Chức Danh Công ty Địa điểm Ngày đăng
Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Nhật (N3 trở lên) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 17-12-2014
Nhân viên Chất Lượng (Tiếng Nhật) Công ty TNHH Sài Gòn Stec Bình Dương 17-12-2014
Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH Sài Gòn Stec Bình Dương 17-12-2014
Production Leader -Tổ Trưởng Sản Xuất CÔNG TY TNHH SAIGON PRECISION Hồ Chí Minh 17-12-2014
Nhân Viên Lễ Tân (chỉ tuyển ứng viên Nam) Paragon Saigon Hotel Hồ Chí Minh 17-12-2014
Nhân Viên Thành Lập Văn Phòng Tại VN (Nhật + Hoa hoặc Nhật + Anh) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh
Nước Ngoài
17-12-2014
International Logistics Sales Staff (English / Japanese) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 17-12-2014
QA-QC Supervisor (Tiếng Nhật N2) CareerLink’s Client Đồng Nai 17-12-2014
Thư Ký Kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật (N3 / N2) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 17-12-2014
Perl Engineer (N2) CareerLink’s Client Nhật Bản 17-12-2014
iOS Developer (N2) CareerLink’s Client Nhật Bản 17-12-2014
Nhân Viên Phòng Kinh Doanh ( tiếng Nhật ) CareerLink’s Client Hà Nội 17-12-2014
Assistant ( Japanese) RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. Hà Nội 16-12-2014
Nhân Viên QA (QA Staff) SAIGON PRECISION COMPANY LTD. (Misumi Group Inc) Hồ Chí Minh 16-12-2014
Japanese Interpreter Cum Sales Support CareerLink’s Client Hà Nội 16-12-2014
Nhân Viên Tổng Vụ - Nhân Sự (Nhật + Anh) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 16-12-2014
Phó Phòng Chất Lượng (Nhật + Anh) CareerLink’s Client Bình Dương 16-12-2014
Nhân Viên Kinh Doanh Tạp Chí ( Tiếng Nhật ) CareerLink’s Client Hà Nội 16-12-2014
Trợ Lý Cho Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất (Nhật + Anh) CareerLink’s Client Bình Dương 16-12-2014
Quản Lý Sản Xuất May Mặc (tiếng Nhật tốt) CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 16-12-2014
BSE Onsite Nhật Bản CareerLink’s Client Hồ Chí Minh 16-12-2014
Nhân Viên Thành Thạo Tiếng Nhật Công ty Cổ Phần MOCAP Việt Nam Hà Nội 15-12-2014
Biên Dịch Viên Tiếng Nhật - Tiếng Anh Công ty Cổ Phần MOCAP Việt Nam Hà Nội 15-12-2014
Trợ Lý Giám Đốc (Tiếng Anh / Tiếng Nhật) Công ty Cổ Phần MOCAP Việt Nam Hà Nội 15-12-2014
.NET Team Leader (English /Japanese) RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. Hồ Chí Minh
Hà Nội
15-12-2014
JAVA Team Leader (English /Japanese) RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. Hà Nội 15-12-2014
Phiên Dịch Tiếng Nhật / Giáo Viên Tiếng Nhật (日本語通訳/日本語教師) Fois Vietnam Hồ Chí Minh 15-12-2014
Web Development / Các Chuyên Gia CNTT (New graduates OK) Fois Vietnam Hồ Chí Minh 15-12-2014
Quản Lý Đơn Hàng May Mặc - Bình Dương (Tiếng Nhật N1) CareerLink’s Client Bình Dương 15-12-2014
Quản Lý Đơn Hàng - Thép (Nhật + Anh) CareerLink’s Client Bình Dương 15-12-2014