Việc làm Báo chí truyền hình

Tìm thấy 5 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Tags "Báo chí truyền hình"

  • Xem:
  • |
Nhân Viên Kinh Doanh - Quảng Cáo - Sales (Làm Việc Cho Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Tại Bình Dương) Thương lượng TRUNG TÂM QUẢNG CÁO VÀ PHÁT HÀNH NGUYỄN HOÀNG - Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng để tư vấn về dịch vụ quảng cáo trên tạp chí - Thu nhận thông tin, hình ảnh viết bài PR doanh nghiệp - Phân tích và phát triển mối quan...
Bình Dương 10-10-2014
TRUNG TÂM QUẢNG CÁO VÀ PHÁT HÀNH NGUYỄN HOÀNG
Nhân Viên Phụ Quay Thương lượng Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Lifebroad (LCJ) - Phụ việc trường quay, theo điều động phân công của đội quay phim. - Lo bố trí ánh sáng, âm thanh .... - Dọn dẹp trường quay trước và sau khi quay, quản lý đạo cụ... - Chuẩn bị...
Hồ Chí Minh 24-10-2014
Trợ Lý Phòng Dựng Thương lượng Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Lifebroad (LCJ) - Trợ lý cho phòng dựng phim, sao chép thẻ quay, thực tập dựng với BTV, thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ của phòng dựng... - Trợ lý cho đội quay phim - Chi tiết công việc trao đổi...
Hồ Chí Minh 24-10-2014
Nhân Viên Dựng Phim Thương lượng Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Lifebroad (LCJ) - Thực hiện các công việc hậu kỳ cho các chương trình truyền hình do công ty sản xuất, truyền gửi chương trình cho các đài phát, quản lý và lưu trữ sản phẩm... - Chi tiết công việ...
Hồ Chí Minh 24-10-2014
Nhân Viên Marketing - Copywriter Cạnh tranh CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG KHÔNG KHOẢNG CÁCH - Xây dựng chiến lược và kế hoạch tổng thể cho nội dung truyền thông của công ty - Biên soạn nội dung, viết bài quảng cáo, sáng tạo ý tưởng truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm c...
Hồ Chí Minh 24-10-2014