Tìm thấy 0 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Ideal Systems Viet Nam

Ideal Systems Viet Nam

  • Số nhân viên: Ít hơn 10

設立 2010年10月

所在地  

-P402 Empire Tower, 26-28 Ham Nghi Street, District 1, Ho Chi Minh  


事業内容

ホーチミン:日本向けのe-learning用教材、出版物制作

ハノイ:プログラミング、アプリ開発、デザインソフトを使った各種制作

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng