Tìm thấy 5 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Xem:

|

Thông tin công ty

Công ty TNHH Thái Việt Agri Group
Tên công ty:
Công ty TNHH Thái Việt Agri Group
Website công ty:
www.tva-group.com.vn
Số nhân viên:
25-99

Là Công ty 100% vốn nước ngoài. Là Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Môi trường năng động, được làm việc với đội ngũ người Thái Lan