Tìm thấy 0 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Tên công ty:
Công Ty TNHH Sinh Nam Metal ( Việt Nam )
Số nhân viên:
Công ty 100% vốn nước ngoài ( Singapore ) chuyên sản xuất, xây dựng, lắp ráp nhôm kính.