Tìm thấy 32 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Vĩnh Long"

Factory Manager

CareerLink’s Client - Vĩnh Long

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

16-04-2015

Kỹ Thuật Chuyền May

CÔNG TY TNHH BOHSING - Vĩnh Long

3,000,000VNĐ - 4,000,000VNĐ | Nhân viên

20-04-2015

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thiết Lập - Vĩnh Long

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

27-03-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng