Tìm thấy 73 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Thái Nguyên"

Nhân Viên Thị Trường Chi Nhánh Thái Nguyên

Công Ty TNHH Taka Việt Nam - Thái Nguyên

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

05-05-2015

Production Manager

Samsung Electro-Mechanics - Thái Nguyên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20-04-2015

Production (Associate ~ Manager)

Samsung Electro-Mechanics Viet Nam - Thái Nguyên

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20-04-2015

Production Engineer

Samsung Electro-Mechanics - Thái Nguyên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20-04-2015

Production Assistant Manager_ PBA supply

Samsung Electro-Mechanics - Thái Nguyên

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20-04-2015

Mechanical Design

Samsung Electro-Mechanics - Thái Nguyên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20-04-2015

Equipment Engineer_Charger or Power supply

Samsung Electro-Mechanics - Thái Nguyên

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20-04-2015

QA/QC Manager

Samsung Electro-Mechanics - Thái Nguyên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20-04-2015

Assistant QA/QC Manager

Samsung Electro-Mechanics - Thái Nguyên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20-04-2015

Logistics Manager

Samsung Electro-Mechanics - Thái Nguyên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20-04-2015

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Samsung Electro-Mechanics - Thái Nguyên

Thương lượng | Nhân viên

20-04-2015

Assistant Manager_PBA

Samsung Electro-Mechanics - Thái Nguyên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20-04-2015

Purchasing Staff

Samsung Electro-Mechanics - Thái Nguyên

Thương lượng | Nhân viên

18-04-2015

Bác Sỹ

Samsung Electro-Mechanics Việt Nam - Thái Nguyên

Cạnh tranh | Nhân viên

18-04-2015

Y Tá

Samsung Electro-Mechanics - Thái Nguyên

Thương lượng | Nhân viên

18-04-2015

Nhân Viên Kinh Doanh tại Thái Nguyên

FPT Telecom - Thái Nguyên

Thương lượng | Nhân viên

09-04-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng