Tìm thấy 96 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Khánh Hòa"

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực ( Miền Trung )

Công Ty Cổ Phần JADOVIE - Đà Nẵng, Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

23-05-2015

Assistant Restaurant Manager

Công Ty Cổ Phần Vinpearl - Khánh Hòa

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

12-05-2015

Sous Chef

Công Ty Cổ Phần Vinpearl - Khánh Hòa

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

12-05-2015

Laundry Manager

Công Ty Cổ Phần Vinpearl - Khánh Hòa

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

12-05-2015

Nhân Viên Phụ Kho

Công Ty TNHH TMTH Tuấn Việt - Khánh Hòa

2,500,000VNĐ - 3,000,000VNĐ | Nhân viên

09-05-2015

General Manager Secretary

Công Ty Cổ Phần Vinpearl - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

08-05-2015

Executive Housekeeper

Công Ty Cổ Phần Vinpearl - Khánh Hòa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

08-05-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng