Tìm thấy 50 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Bắc Giang"

Giám Sát Bán Hàng (Sales Supervisor)

Abbott-Trade Nutrition Division - Bắc Giang

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

22-05-2015

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Bắc Giang

FPT Telecom - Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

20-05-2015

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch tại Hiệp Hòa - Bắc Giang

FPT Telecom - Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20-05-2015

Chuyên Viên Kỹ Thuật Tại Bắc Giang

FPT Telecom - Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

20-05-2015

Quản Lý Kho làm tại Bắc Giang ( tuổi từ 28 - 36)

Công Ty CP CASA - Bắc Giang

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

16-05-2015

Phó Giám Đốc Nhà Máy (01 Bắc Giang)

Công Ty CP CASA - Bắc Giang

1,000USD - 2,000USD | Giám đốc

16-05-2015

Nhân Viên Kinh Doanh tại Bắc Giang

FPT Telecom - Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

06-05-2015

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch tại Hiệp Hòa - Bắc Giang

FPT Telecom - Bắc Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05-05-2015

Nhân Viên Kinh Doanh Chi Nhánh Bắc Giang

Công Ty TNHH Taka Việt Nam - Bắc Giang

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

05-05-2015

Nhân Viên Kế Toán tại Bắc Giang

FPT Telecom - Bắc Giang

Thương lượng | Nhân viên

04-05-2015

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Công ty TNHH MTV Việt Pan Pacific World - Bắc Giang

5,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

22-05-2015

Nhân Viên Kế Toán

Công ty TNHH MTV Việt Pan Pacific World - Bắc Giang

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

22-05-2015

Sửa yêu cầu tìm việc làm tuyển dụng