Job Search Result | Jobs Vinh Phuc

We found 117 job(s) match your search: Locations "Vinh Phuc"

  • View:
  • |
Job Title Company Location Date Posted
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng TẬP ĐOÀN HOA SAO Phu Tho
Tuyen Quang
Vinh Phuc
14-08-2014
Tổ Tưởng Sản Xuất (Tiếng Nhật N2) CareerLink’s Client Vinh Phuc 12-08-2014
GIÁO VIÊN DẠY NGỮ PHÁP TIẾNG ANH - Phúc Yên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương Vinh Phuc 11-08-2014
Giám Sát Bán Hàng OTC Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP Bac Giang
Bac Ninh
Ha Noi
Thai Nguyen
Vinh Phuc
11-08-2014
Administrative Staff (English/Japanese) Think Vietnam Co., LTD Vinh Phuc 08-08-2014
Bếp Trưởng (Bếp Ăn Quân Đội) Công Ty TNHH PNK Bac Ninh
Ha Noi
Ha Nam
Phu Tho
Vinh Phuc
08-08-2014
After Service Section Manager CareerLink’s Client Vinh Phuc 01-08-2014
Production Department General Manager (Tiếng Anh) CareerLink’s Client Vinh Phuc 01-08-2014
Trực Tổng Đài Viettel Tại Vĩnh Phúc TẬP ĐOÀN HOA SAO Bac Giang
Phu Tho
Tuyen Quang
Vinh Phuc
Yen Bai
23-07-2014
Nhân Viên Ngành Hóa TORRECID Group Dong Nai
Vinh Phuc
20-08-2014
Nhân Viên Thiết Kề Đồ Họa TORRECID Group Dong Nai
Vinh Phuc
20-08-2014
Trình Dược Viên ETC - Cộng Tác Viên Công Ty TNHH TM ĐT & PT Châu Âu Phu Tho
Thanh Hoa
Thai Nguyen
Vinh Phuc
20-08-2014
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (IQC, PQC, OQC) Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 18-08-2014
Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 18-08-2014
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh/Tiếng Hàn/Tiếng Trung) Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 18-08-2014
Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 18-08-2014
Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 18-08-2014
Nhân Viên Mua Hàng NVL Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 18-08-2014
Trưởng Phòng Hành Chính Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 18-08-2014
Nhân Viên Lễ Tân (Tiếng Anh/ Tiếng Hàn) Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 18-08-2014
Nhân Viên Data (Nhập Liệu Phòng QC) Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 15-08-2014
Nhân Viên CS (Chăm Sóc Khách Hàng Thuộc QC) (Tiếng Anh/Tiếng Hàn) Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 15-08-2014
Nhân Viên Nhân Sự Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 15-08-2014
Trưởng Phòng Kinh Doanh (Tiếng Hàn/Tiếng Anh) Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 15-08-2014
Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Hàn/Tiếng Anh) Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 15-08-2014
Nhân Viên Pháp Chế (Tiếng Anh/Tiếng Hàn) Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 15-08-2014
Tổ Trưởng Sửa Hàng (Repair Leader) Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 15-08-2014
Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 15-08-2014
Nữ Nhân Viên IT Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 15-08-2014
Trưởng Nhóm IT Nữ (Tiếng Anh/Tiếng Hàn) Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam Vinh Phuc 15-08-2014