We found 101 job(s) match your search: Locations "Thanh Hoa"

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH giày ANNORA Việt Nam - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

16-04-2015

Cán Bộ Quản Lý Giầy

Công Ty TNHH giày ANNORA Việt Nam - Thanh Hoa

Negotiable | Team Leader / Supervisor

15-04-2015

Nhân Viên IE

Công Ty TNHH giày ANNORA Việt Nam - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

15-04-2015

Nhân Viên Tài Vụ

Công Ty TNHH Giày ANNORA Việt Nam - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

06-04-2015

QC Staff (Tiếng Nhật - May Mặc)

CareerLink’s Client - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

04-04-2015

Kỹ Thuật Viên

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Technical/Engineer

30-03-2015

Nhân Viên Vận Hành Trung Tâm

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

30-03-2015

Kỹ Sư Công Nghệ

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Technical/Engineer

30-03-2015

Trưởng Ca Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Xi Măng Công Thanh - Thanh Hoa

Negotiable | Team Leader / Supervisor

30-03-2015

Công Nhân May Mẫu

Công ty TNHH Vaude Việt Nam - Thanh Hoa

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

30-03-2015

NV ISO Phụ Trách 14001:2004 Và PPE

Công Ty TNHH Vaude Việt Nam - Thanh Hoa

4,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

30-03-2015

Nhân Viên Rập

Công Ty TNHH Vaude Việt Nam - Thanh Hoa

4,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

30-03-2015

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Công Ty TNHH Vaude Việt Nam - Thanh Hoa

4,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

30-03-2015

Công Nhân Kiểm Hàng Thành Phẩm

Công ty TNHH Vaude Việt Nam - Thanh Hoa

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

30-03-2015

Trưởng Nhóm Định Mức

Công Ty TNHH Vaude Việt Nam - Thanh Hoa

5,000,000VND - 9,000,000VND | Team Leader / Supervisor

30-03-2015

Giám Đốc Tài Chính

Công Ty TNHH Vaude Việt Nam - Thanh Hoa

15,000,000VND - 25,000,000VND | Director

30-03-2015

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Công Ty TNHH Vaude Việt Nam - Thanh Hoa

5,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

30-03-2015

Modify this job search