We found 105 job(s) match your search: Locations "Thanh Hoa"

Nhân Viên Tài Vụ (Tiếng Anh)

Công Ty TNHH Giày ANNORA Việt Nam - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

22-05-2015

Nhân Viên Nhân Sự

Công Ty TNHH giày ANNORA Việt Nam - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

22-05-2015

Cán Bộ Quản Lý Giầy

Công Ty TNHH giày ANNORA Việt Nam - Thanh Hoa

Negotiable | Team Leader / Supervisor

22-05-2015

Nhân Viên IE (Tiếng Trung)

Công Ty TNHH giày ANNORA Việt Nam - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

22-05-2015

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Ha Tinh, Nghe An, Thanh Hoa

7,000,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15-05-2015

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty TNHH Vaude Việt Nam - Thanh Hoa

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

15-05-2015

Giám Đốc Tài Chính

Công Ty TNHH Vaude Việt Nam - Thanh Hoa

15,000,000VND - 25,000,000VND | Director

15-05-2015

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Công Ty TNHH Vaude Việt Nam - Thanh Hoa

4,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15-05-2015

Công Nhân May Mẫu

Công ty TNHH Vaude Việt Nam - Thanh Hoa

7,000,000VND - 9,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

15-05-2015

Giám Sát Bán Hàng Kênh ETC khu vực Hà Nội, Thanh Hóa

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - Ha Noi, Nghe An, Thanh Hoa

15,000,000VND - 25,000,000VND | Team Leader / Supervisor

14-05-2015

Nhân Viên Kinh Doanh

FPT Telecom - Thanh Hoa

4,500,000VND - 10,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

07-05-2015

Trưởng Phòng Kinh Doanh

FPT Telecom - Thanh Hoa

8,000,000VND - 15,000,000VND | Manager

07-05-2015

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

FPT Telecom - Thanh Hoa

7,000,000VND - 9,000,000VND | Manager

07-05-2015

CB Kỹ Thuật - FPT Telecom Thanh Hóa

FPT Telecom - Thanh Hoa

5,000,000VND - 7,000,000VND | Technical/Engineer

07-05-2015

NV Dịch Vụ Khách Hàng - FPT Telecom Thanh Hóa

FPT Telecom - Thanh Hoa

4,500,000VND - 6,500,000VND | Experienced (Non-Manager)

07-05-2015

Modify this job search