We found 46 job(s) match your search: Locations "Ha Nam"

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Công Ty TNHH MTV Dasan Vina - Ha Nam

4,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

22-04-2015

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị

Công Ty TNHH K&G Việt Nam - Bac Ninh, Ha Noi, Ha Nam, Hai Phong, Quang Ninh

3,000,000VND - 6,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

17-04-2015

Nhân Viên Bán Hàng Tại Hà Nam

MESA - P&G - Ha Nam

5,000,000VND - 7,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

16-04-2015

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Youme- Việt Nam - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

15-04-2015

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG

Công Ty Liên Doanh Thực Phẩm Mavin - Ha Noi, Ha Nam

5,000,000VND - 8,000,000VND | Experienced (Non-Manager)

14-04-2015

Giám Sát Sản Xuất

Công Ty Liên Doanh Thực Phẩm Mavin - Ha Nam

Negotiable | Team Leader / Supervisor

14-04-2015

Nhân Viên Bếp

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao - Ha Noi, Ha Nam, Thai Nguyen

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

10-04-2015

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty CP Daisy Quốc Tế - Bac Ninh, Hai Duong, Ha Giang, Ha Noi, Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

10-04-2015

Nhân Viên Tiếng Anh

First Young Products INC - Ha Nam

Negotiable | Experienced (Non-Manager)

08-04-2015

Import - Export Leader

KMW Viet Nam Co., Ltd. - Ha Nam

Competitive | Team Leader / Supervisor

03-04-2015

Purchasing Leader (English Or Korean)

KMW Viet Nam Co., Ltd. - Ha Nam

Competitive | Team Leader / Supervisor

03-04-2015

IT Manager

KMW Viet Nam Co., Ltd. - Ha Nam

Competitive | Manager

03-04-2015

Modify this job search