Job Search Result | Jobs Bac Ninh

We found 290 job(s) match your search: Locations "Bac Ninh"

  • View:
  • |
Job Title Company Location Date Posted
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự ( Tiếng Nhật ) CareerLink’s Client Bac Ninh 31-10-2014
NHÂN VIÊN PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐT NGHIỆP TIẾNG ANH Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương Bac Ninh 31-10-2014
Giám Đốc Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương Bac Ninh 31-10-2014
HR - GA Manager (Japanese speaking - 1500$) MNC Logistics Company Limited Bac Ninh
Ha Noi
31-10-2014
Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Special Account miền Bắc Tập Đoàn Tân Hiệp Phát Bac Ninh
Ha Noi
Ninh Binh
Nam Dinh
Thai Nguyen
30-10-2014
Tổ Trưởng Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long Bac Ninh 30-10-2014
Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Hàn) Công Ty TNHH Samsung Everland INC Việt Nam Bac Ninh 29-10-2014
NV Hỗ Trợ Quản Lý Nguyên Vật Liệu Tại Công Trường Công Ty TNHH Samsung Everland INC Việt Nam Bac Ninh 29-10-2014
Kỹ Sư Kiến Trúc Công Ty TNHH Samsung Everland INC Việt Nam Bac Ninh 29-10-2014
Kế Toán Trưởng Công Ty TNHH Taixin Printing Vina Bac Ninh 29-10-2014
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH Taixin Printing Vina Bac Ninh 28-10-2014
Chuyên Viên Nhân Sự Cao Cấp Công Ty TNHH Taixin Printing Vina Bac Ninh 28-10-2014
Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Trung/Tiếng Hàn) Công Ty TNHH Taixin Printing Vina Bac Ninh 28-10-2014
Nhân Viên Phòng Mua Công Ty TNHH Taixin Printing Vina Bac Ninh 28-10-2014
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Taixin Printing Vina Bac Ninh 28-10-2014
Factory Manager (Beverage Packaging Plant) Công Ty TNHH SRITHAI (VIỆT NAM) Binh Duong
Bac Ninh
28-10-2014
Production Manager (Beverage Packaging Plant) Công Ty TNHH SRITHAI (VIỆT NAM) Binh Duong
Bac Ninh
28-10-2014
QA/QC Manager Công Ty TNHH SRITHAI (VIỆT NAM) Binh Duong
Bac Ninh
28-10-2014
Mold Maintenance Supervisor - Machine Maintenance Supervisor Công Ty TNHH SRITHAI (VIỆT NAM) Binh Duong
Bac Ninh
28-10-2014
Planning Supervisor Công Ty TNHH SRITHAI (VIỆT NAM) Binh Duong
Bac Ninh
28-10-2014
Warehouse & Logistic Supervisor Công Ty TNHH SRITHAI (VIỆT NAM) Binh Duong
Bac Ninh
28-10-2014
Human Resource Supervisor Công Ty TNHH SRITHAI (VIỆT NAM) Binh Duong
Bac Ninh
28-10-2014
Accountant Công Ty TNHH SRITHAI (VIỆT NAM) Binh Duong
Bac Ninh
28-10-2014
Purchasing Supervisor Công Ty TNHH SRITHAI (VIỆT NAM) Binh Duong
Bac Ninh
28-10-2014
IT Software And Hardware Supervisor Công Ty TNHH SRITHAI (VIỆT NAM) Binh Duong
Bac Ninh
28-10-2014
Sales Staff Công Ty TNHH SRITHAI (VIỆT NAM) Binh Duong
Bac Ninh
28-10-2014
Preform & Closure Technician Công Ty TNHH SRITHAI (VIỆT NAM) Binh Duong
Bac Ninh
28-10-2014
Kỹ Sư Cơ Khí (QC) Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha Miền Bắc Bac Ninh 28-10-2014
Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc Công Ty TNHH Sơn Samhwa Vina Bac Ninh 27-10-2014
Chuyên Viên Kỹ thuật Cơ Điện Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP Bac Giang
Bac Ninh
Hai Duong
Ha Noi
Hung Yen
25-10-2014