Job Search Result | Jobs Bac Ninh

We found 305 job(s) match your search: Locations "Bac Ninh"

  • View:
  • |
Job Title Company Location Date Posted
Nhân Viên Mua Hàng - Tiếng Trung Công Ty TNHH Taixin Printing Vina Bac Ninh 23-04-2014
Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Taixin Printing Vina Bac Ninh 23-04-2014
Quản Lý Chất Lượng Tại Bắc Ninh( tiếng Nhật, 450$-500$) Human International Vietnam Bac Ninh 23-04-2014
Nhân Viên QA Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long Bac Ninh 22-04-2014
Nhân Viên QC Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long Bac Ninh 22-04-2014
Chuyên Viên Kinh Doanh Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV Bac Ninh
Thai Nguyen
Other
22-04-2014
Thủ Kho Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long Bac Ninh 22-04-2014
Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc kiêm Quản Lý Bán Hàng Công Ty TNHH Sơn Samhwa Vina Bac Ninh 19-04-2014
Nhân Viên Kinh Doanh - Đại Diện Chi Nhánh Các Tỉnh Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Nhật Bac Giang
Bac Ninh
Ninh Binh
Nam Dinh
18-04-2014
Trợ Lý Tổng Giám Đốc (2kyu) CareerLink’s Client Bac Ninh 18-04-2014
NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương Bac Ninh 17-04-2014
Thư Ký Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật CareerLink’s Client Bac Ninh 14-04-2014
Kỹ Sư Cơ Khí (QC) Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha Miền Bắc Bac Ninh 14-04-2014
Nhân Viên Thiết Kế - Chế Bản Công Ty TNHH Taixin Printing Vina Bac Ninh 12-04-2014
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn ( Làm Việc Tại Bộ Phận Sản Xuất) Công Ty TNHH Taixin Printing Vina Bac Ninh 12-04-2014
Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Tại Bắc Ninh Human International Vietnam Bac Ninh 11-04-2014
Giám Sát Vận Tải DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd. Bac Ninh 10-04-2014
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Nhật) CareerLink’s Client Bac Ninh 09-04-2014
TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương Bac Ninh 08-04-2014
NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO - Từ Sơn Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương Bac Ninh 08-04-2014
Công Nhân Lao Động Phổ Thông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long Bac Ninh 08-04-2014
Nhân Viên Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long Bac Ninh 07-04-2014
Trưởng Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu (Tiếng trung) Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long Bac Ninh 07-04-2014
Biên Phiên Dịch tiếng Nhật Tại Bắc Ninh Human International Vietnam Bac Ninh 04-04-2014
Công Nhân Hàn Xì Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long Bac Ninh 03-04-2014
Chuyên Viên Kế Hoạch Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP Bac Giang
Bac Ninh
Hai Duong
Ha Noi
Hung Yen
03-04-2014
Chuyên Viên Nghiên Cứu Phát Triển Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP Bac Giang
Bac Ninh
Hai Duong
Ha Noi
Hung Yen
03-04-2014
Phó Phòng Sản Xuất Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP Bac Giang
Bac Ninh
Hai Duong
Ha Noi
Hung Yen
03-04-2014
Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Điện Tử Thành Long Bac Ninh 03-04-2014
Thủ Kho Công Ty TNHH TMDV & SX Phi Kha miền Bắc Bac Ninh 02-04-2014